Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Kontakty
KIEROWNICTWO SĄDU
Sekretariat Prezesa
tel.: +48 81 478 16 00, 81 478 16 01
fax: +48 81 478 16 03
email: sek@lublin-zachod.sr.gov.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin, piętro II, pok. 201
Dyrektor Sądu
tel./fax: +48 81 478 16 30

Biuro Obsługi Interesantów
ul. Krakowskie Przedmieście 76
20-950 Lublin
parter, pok. 14
tel.: +48 81 478 16 07, 478 16 08.
pełna obsługa wydziałów: VII, IX.
cząstkowa obsługa wydziałów znajdujących się w budynku przy ul. K. Wallenroda 4d
godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 18:00 - ostatni numerek pobierany jest o godz. 17:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00 - ostatni numerek pobierany jest o godz. 14:50
Czytelnia Akt - ul. Krakowskie Przedmieście 76
parter, pok. 4
tel.: +48 81 478 16 76.
godziny pracy:
poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 15:00
email: czytelnia76@lublin-zachod.sr.gov.pl
Na dole strony został zamieszcziny Regulamin Czytelni Akt
ul. Konrada Wallenroda 4d
20-607 Lublin
(obok budynków ZUS)
parter, pok. 002
tel.: +48 81 47 75 113, 47 75 114.
tel.: +48 81 47 75 115 - X Wydz. Ksiąg Wieczystych,
pełna obsługa wydziałów: I, II, V, VIII, X KW
cząstkowa obsługa wydziałów znajdujących się w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78
godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 18:00 - ostatni numerek pobierany jest o godz. 17:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00 - ostatni numerek pobierany jest o godz. 14:50
Czytelnia Akt - ul. Konrada Wallenroda 4d
parter, pok. 9
tel.: +48 81 47 75 125
godziny pracy:
poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 15:00
email: czytelniakw4d@lublin-zachod.sr.gov.pl

NUMERY KONT BANKOWYCH
Wpłat można dokonywać na konta:
KONTO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:
(wpisy, grzywny i koszty karne, zażalenia, opłaty i koszty cywilne, rodzinne, opłaty notarialne)
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Lublinie
ul. Chopina
I WYDZIAŁ CYWILNY
07 1010 0055 1823 0041 4400 0001
II WYDZIAŁ CYWILNY
77 1010 0055 1823 0041 4400 0002
III WYDZIAŁ KARNY
50 1010 0055 1823 0041 4400 0003
IV WYDZIAŁ KARNY
23 1010 0055 1823 0041 4400 0004
V WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
93 1010 0055 1823 0041 4400 0005
VI WYDZIAŁ CYWILNY
66 1010 0055 1823 0041 4400 0006
VII WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
39 1010 0055 1823 0041 4400 0007
VIII WYDZIAŁ CYWILNY
12 1010 0055 1823 0041 4400 0008
IX WYDZIAŁ KARNY
82 1010 0055 1823 0041 4400 0009
X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
55 1010 0055 1823 0041 4400 0010
KONTO SUM NA ZLECENIE (ZALICZKI):
(zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego)

02 1130 1206 0028 9150 2920 0003
lub wpłaty gotówkowe w BANKU POCZTOWYM (bez prowizji) na rachunek nr:
73 1320 0022 0336 0000 0000 0246
Rachunki bankowe sum depozytowych ważne od dnia 01.01.2015 r.
Prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Dolna 3-go Maja 3, 20-079 Lublin
(min. poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych, wadia)
WALUTA: PLN 37 1130 1017 0021 1002 7090 0004
WALUTA: USD 10 1130 1017 0021 1002 7090 0005
WALUTA: EUR 91 1130 1017 0021 1002 7090 0002
WALUTA: CHF 21 1130 1017 0021 1002 7090 0001
WALUTA: GBP 64 1130 1017 0021 1002 7090 0003
Wpłaty gotówkowe sum depozytowych w PLN można dokonywać (bez prowizji) w placówkach BANKU PEKAO SA na rachunek bankowy nr:
86 1240 6957 0111 0000 0000 0837.
W przypadku dokonywania przelewów bankowych i przekazów pocztowych prosimy o wskazywanie sygnatury akt i tytułu wpłaty.
Rachunek bankowy Funduszu Postpenitencjarnego (wpłaty wyłącznie na rachunek bankowy)
(Nawiązki, świadczenia pieniężne zasądzane przez Sąd)

88 1130 1206 0028 9150 2920 0007
W przypadku pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym należność skarbową można opłacić jedynie gotówkowo lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Lublin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie V Oddział w Lublinie
nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

Wydziały

I Wydział Cywilny
ul. Konrada Wallenroda 4d
20-607 Lublin
(obok budynków ZUS)
Przewodniczący Wydziału: Sławomir Grudzień
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Magdalena Bystrzycka
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Joanna Kotulska-Tarnas
Sekretariat Wydziału: IV piętro, pok. 431
tel./fax: +48 81 477 52 58
email: w1@lublin-zachod.sr.gov.pl
Lista sędziów:
SSR Adamiak-Orłowska Iwona
SSR Błaziak Jarosław - delegowana do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
SSR Bystrzycka Magdalena - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSO Gołębiowski Antoni
SSR Grudzień Sławomir - Przewodniczący Wydziału
SSR Jamroz Izabela
SSR Makarzec Katarzyna - delegowana do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
SSR Madej Grażyna
SSR Maliszewska Agnieszka - delegowana do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
Lista referendarzy:
Sołowiej Anna
Wolska Urszula

II Wydział Cywilny
ul. Konrada Wallenroda 4d
20-607 Lublin
(obok budynków ZUS)
Przewodniczący Wydziału: Ewa Klementowska
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Marek Zugaj
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Agnieszka Podkowa
Sekretariat Wydziału: IV piętro, pok. 430
tel./fax: +48 81 477 52 55
email: w2@lublin-zachod.sr.gov.pl
Lista sędziów:
SSR Brenk Anna
SSR Cagara-Zarzycka Agnieszka
SSR Klementowska Ewa - Przewodniczący Wydziału
SSR Korneluk Urszula
SSR Kowalska-Krzysiak Marzena
SSR Mazurek Dorota - delegowana do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
SSR Mazurek Jolanta
SSR Telusiewicz Piotr
SSR Zugaj Marek - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Lista referendarzy:
Kaniewska Monika
Segit Dariusz

III Wydział Karny
ul. Krakowskie Przedmieście 78
20-950 Lublin
Przewodniczący Wydziału: Katarzyna Gałus
Zastepca Przewodniczacego Wydziału: Bernard Domaradzki
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Jolanta Grygoruk
Sekretariat Wydziału: II piętro, pok. 44
tel.: +48 81 464 74 50, 81 464 74 54, 81 464 74 73, 81 464 74 75,
fax: +48 81 464 74 51;
email: w3@lublin-zachod.sr.gov.pl
Kierownik Sekcji Wykonywania Orzeczeń: Marcin Mietlicki
Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonywania Orzeczeń: Emilia Pawelec-Wojdyła
II piętro, pok. 38
tel.: +48 81 464 74 56, +48 81 464 74 58;
fax: +48 81 464 74 57;
Lista sędziów:
SSR Dąbrowska Anna
SSR Domaradzki Bernard - Zastepca Przewodniczacego Wydziału
SSR Futera Joanna
SSR Gałus Katarzyna - Przewodniczący Wydziału
SSR Grodzicka Anna - delegowana do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
SSR Machel-Dzik Aleksandra - deleg. do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
SSR Mietlicki Marcin
SSR Smoluchowski Wojciech
SSR Suchorowska Iwona
SSR Wolski Wojciech
SSR Woźniak Andrzej
Lista referendarzy:
Boguniecki Michał - 1/4 etatu
Lorenc Edyta - 1/2 etatu

IV Wydział Karny
ul. Krakowskie Przedmieście 78
20-950 Lublin
Przewodniczący Wydziału: Agnieszka Straub-Cegiełko
Zastepca Przewodniczacego Wydziału: Mariusz Włodek
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Elżbieta Łucjan
Sekretariat Wydziału: I piętro, pok. 27
tel.: +48 81 464 75 30;
fax: +48 81 464 75 31;
email: w4@lublin-zachod.sr.gov.pl
Kierownik Sekcji Wykonywania Orzeczeń: Monika Płoska-Pec
Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonywania Orzeczeń: Agnieszka Kaziuk
I piętro, pok.24
tel./fax: +48 81 464 75 35;
tel. +48 81 464 75 36;
tel. +48 81 464 75 37;
tel. +48 81 464 75 40;
Lista sędziów:
SSR Dul Jarosław
SSR Dzimira-Rzepkowska Bożena
SSR Płoska-Pecio Monika
SSR Posłuszny Tomasz
SSR Stachurska Anna - delegowana do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie
SSR Straub-Cegiełko Agnieszka - Przewodniczący Wydziału
SSR Ślaski Tomasz
SSR Włodek Mariusz - Zastepca Przewodniczacego Wydziału
Lista referendarzy:
Edyta Lorenc ½ etatu

V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Konrada Wallenroda 4d
20-607 Lublin
(obok budynków ZUS)
Wszelkich informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta:
ul. Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin
tel.: +48 81 477 51 13; +48 81 477 51 14
Przewodniczący Wydziału: Edyta Kral-Leńczuk
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Rybicka-Hałabis Anna
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Magdalena Stąchor
Sekretariat Wydziału: III piętro, pok. 301
tel.: +48 81 477 53 03,
fax: +48 81 477 51 82,
email: w5@lublin-zachod.sr.gov.pl
Lista sędziów:
SSR Birut Edyta
SSR Ciechańska-Michałowska Anna
SSR Gawryszuk-Błach Ewa
SSR Grudzień Ewa
SSR Kral-Leńczuk Edyta - Przewodniczący Wydziału
SSR Malinowska Anna
SSR Molin Elżbieta
SSR Rybicka-Hałabis Anna - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSR Stelmaszczuk-Taracha Wiesława - delegowana do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
- Wiceprezes Sądu Okręgowego w Lublinie
SSO Werpachowska Lila
SSR Wolski Maciej
SSR Żelechowska Romana

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Krakowskie Przedmieście 76
20-950 Lublin
Przewodniczący Wydziału: Marta Łopuszyńska
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Anna Zawiślak
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Beata Sałek-Ćwik
Sekretariat Wydziału: II piętro, pok. 217
tel.: +48 81 478 16 43, 81 478 16 45, 81 478 16 41, 81 478 16 40;
fax: +48 81 478 16 43;
email: w7@lublin-zachod.sr.gov.pl
Lista sędziów:
SSR Błach-Jóźwik Agnieszka
SSR Borek-Buchajczuk Renata
SSR Franczak Małgorzata
SSR Grymuza Irena - deleg. do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
SSR Lubińska-Harczuk Anna
SSR Łopuszyńska Marta - Przewodniczący Wydziału
SSR Telenga Edyta
SSR Zawiślak Anna - Zastępca Przewodniczącego Wydziału

IX Wydział Karny
ul. Krakowskie Przedmieście 76
20-950 Lublin
Przewodniczący Wydziału: Paweł Pieczonka
Zastepca Przewodniczacego Wydziału: Beata Górna-Gielara
Kierownik Sekretariatu Wydziału: p.o. Marzena Rafalska-Fus
Sekretariat Wydziału: II piętro, pok. 231
tel.: +48 81 478 16 51;
fax: +48 81 478 16 50;
email: w9@lublin-zachod.sr.gov.pl
Kierownik Sekcji Wykonywania Orzeczeń: Joanna Bis-Banach
Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonywania Orzeczeń: Alicja Pawelec
I piętro, pok.110
tel.: +48 81 478 16 60;
fax: +48 81 478 16 61;
Lista sędziów:
SSR Bis-Banach Joanna
SSR Czapski Łukasz
SSR Górna-Gielara Beata - Zastepca Przewodniczacego Wydziału
SSR Jakubanis Artur
SSR Kasprowicz Marcelina - deleg. do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
SSR Kołodziej Agnieszka
SSR Lebiedowicz Agata
SSR Pieczonka Paweł - Przewodniczący Wydziału
SSR Tatara-Wajs Małgorzata
SSR Zarek-Ligęza Danuta
SSR Żuławski Mariusz
Lista referendarzy:
Lipianin Michał - 1/4 etatu

X Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Konrada Wallenroda 4d
20-607 Lublin
(obok budynków ZUS)
Przewodniczący Wydziału: Piotr Sławicki
Zastępca Przewodniczącego Wydziału:
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Małgorzata Wilczyńska
Sekretariat Wydziału: parter, pok. 012
tel.: +48 81 477 51 15,
/fax: +48 81 477 51 31;
email: w10@lublin-zachod.sr.gov.pl
Lista sędziów:
SSO Halina Bis - 1/4 etatu
Lista referendarzy:
Fidecki Marcin
Jęczeń Justyna
Kulczyńska Dorota
Nowocień Paweł - 1/2 etatu
Skorupa-Sałgut Edyta
Sławicki Piotr - Przewodniczący Wydziału
Warias Janusz

VIII Wydział Cywilny
ul. Konrada Wallenroda 4d
20-607 Lublin
(obok budynków ZUS)
Przewodniczący Wydziału: Justyna Janusz-Iwanicka
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Szyłkajtis Mirosław
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Anna Janicka
Kierownik sekcji Egzekucyjno-Zabezpieczającej: Iwaniak-Burska Iwona
Kierownik sekretariatu sekcji Egzekucyjno-Zabezpieczającej: Anna Groszek
Sekretariat Wydziału: III piętro, pok. 312
tel.: +48 81 477 52 15, w sprawach egzekucyjnych +48 81 477 51 99;
fax: +48 81 477 51 86, w sprawach egzekucyjnych +48 81 477 51 91;
email: w8@lublin-zachod.sr.gov.pl, w sprawach egzekucyjnych sez8@lublin-zachod.sr.gov.pl
Lista sędziów:
SSR Ciechańska-Szydłowska Ewa
SSR Iwaniak-Burska Iwona - Kierownik sekcji Egzekucyjno-Zabezpieczającej
SSR Janusz-Iwanicka Justyna - Przewodniczący Wydziału
SSR Pietraszko Natalia
SSR Słowińska Magdalena
SSR Szyłkajtis Mirosław - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSR Trojak Tomasz
Lista asesorów:
Sadza Arkadiusz
Lista referendarzy:
Adamiak Katarzyna
Dąbrowska Dorota 1/4 etatu
Dybkowska Magdalena
Konopa Paweł
Kwiatkowska Izabela
Lubeńczuk Anna
Łątka Beata
Ociesa Marta
Ponikowski Robert
Sulej Ewelina

VI Wydział Cywilny (e-Sąd)
Lublin
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 Lublin
Link do strony Elektronicznego Postepowania Upominawczego
Przewodniczący Wydziału: Jolanta Szafraniuk – Skubisz
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Kinga Gryglewska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Monika Hołub
infolinia do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00
tel.: +48 25 631 00 50
tel.: +48 81 535 07 45, 81 535 07 46, 81 535 07 47, 81 535 07 48, 81 535 07 49
godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego Wydziału:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 11:30 po uprzednim umówieniu spotkania pod numerem tel. 081 535 07 16
email: w6@lublin-zachod.sr.gov.pl Podany adres email nie służy do składania pism procesowych do e-Sądu (w tym pozwów oraz sprzeciwów, skarg i zażaleń, w sprawach toczących się w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym). Złożenie pisma procesowego za pośrednictwem adresu email nie stanowi wniesienia pisma drogą elektroniczną.
Lista sędziów:
SSR Bagińska Maria
SSO Halina Bis - 3/4 etatu
SSR Dudek Urszula
SSR Gryglewska Kinga - zastępca Przewodnicząceg Wydziału
SSR Krogulec – Osiak Leokadia
SSR Protasiewicz Marcin
SSO Szafraniuk – Skubisz Jolanta - Przewodniczący Wydziału
SSR Uliasz Marcin- delegowana do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie

Źródło

Ostatnia aktualizacja