returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Adres:

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik
Woj. Lubelskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

+48 81 464 89 35

Godziny pracy:
Sąd Rejonowy:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek-Piątek: 7:30 - 15:30
- Biuro Podawcze:
od wtorku do piątku 8:00 – 15:30,
poniedziałek 8:00 – 18:00
- Biuro Podawcze VI Wydziału KRS:
od wtorku do piątku 8:00 – 15:00,
poniedziałek 8:00 – 18:00
( przerwa od 12:30 do 13:00 )
- Biuro Podawcze VII Wydziału Rejestru Zastawów:
od wtorku do piątku 8:00 – 15:00,
poniedziałek 8:00 – 18:00
(przerwa od 12:30 do 13:00)
-Centralna Informacja VI Wydziału KRS i VII Wydziału Rejestru Zastawów:
od wtorku do piątku 8:00 – 15:00,
poniedziałek 8:00 – 18:00
(przerwa od 12:30 do 13:00)
- Przyjmowanie wniosków i Centralna Informacja V Ksiąg Wieczystych:
od wtorku do piątku 8:00 – 15:00,
poniedziałek 8:00 – 18:00
- Biuro Obsługi Interesanta:
od wtorku do piątku 8:00 – 15:30,
poniedziałek 8:00 – 18:00
- Czytelnia akt:
od wtorku do piątku 8:00 – 15:00
poniedziałek 8:00 – 18:00
- Kasa:
od wtorku do piątku 8:00 – 15:00,
poniedziałek 9:30 – 17:00
( przerwa od 12:30 do 13:00 )

KONTA BANKOWE
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w lublinie
ul. Chopina 6
• I Wydział Cywilny
40101000551833004143000001 - opłaty od wniosków
75101000551833014143000001 - grzywny i koszty cywilne
• II Wydział Karny
13101000551833004143000002 - opłaty od wniosków
48101000551833014143000002 - grzywny i koszty karne
• III Wydział Karny
83101000551833004143000003 - opłaty od wniosków
21101000551833014143000003 - grzywny i koszty karne
• IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
56101000551833004143000004 - opłaty od wniosków
91101000551833014143000004 - grzywny i koszty rodzinne
• V Wydział Ksiąg Wieczystych
29101000551833004143000005 - opłaty i odpisy dot. KW
• VI Wydział Gospodarczy -Krajowy Rejestr Sądowy
02101000551833004143000006 – odpisy i opłaty od wniosku dot. KRS
72101000551833024143000006 - grzywny i koszty dot. KRS
37101000551833014143000006 - opłata za monitor sądowy przy wpisie lub zmianach w KRS
• VII Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów
72101000551833004143000007 odpisy i opłaty od wniosków dot. RZ
• VIII Wydział Gospodarczy
45101000551833004143000008 - opłaty od wniosków
80101000551833014143000008 – grzywny i koszty gospodarcze
• IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
18101000551833004143000009 - opłaty od wniosków
53101000551833014143000009 - grzywny i koszty dot. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA RACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU !!!
Konto sum na zlecenie (zaliczki):
(zaliczka na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia itp.)
75 1130 12060028915045200003
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 3
Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonać w placówkach Banku PKO SA na nr :
35 1240 6957 0111 0000 0000 0300
lub przelewem na nr rachunku 75 1130 12060028915045200003
Konto sum depozytowych –
(poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 3
Uwaga z dniem 1.01.2015r uległy zmianie nr rachunków bankowych
Sum depozytowych
Wpłat można dokonywać na nr rachunku bankowego:
PLN 84 1130 1017 0021 1002 7190 0004
USD 57 1130 1017 0021 1002 7190 0005
EUR 41 1130 1017 0021 1002 7190 0002
CHF 68 1130 1017 0021 1002 7190 0001
GBP 14 1130 1017 0021 1002 7190 0003
Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonać w placówkach Banku PKO SA na nr :
PLN 76 1240 6957 0111 0000 0000 1017
USD 51 1240 6957 0787 0000 0000 0259
EUR 47 1240 6957 0978 0000 0000 0287
CHF 85 1240 6957 0797 0000 0000 0214
GBP 96 1240 6957 0789 0000 0000 0222
Konto Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej:
64 1130 1206 0028 9150 4520 0007
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 3
Konto sum na zlecenie (zaliczki):
(zaliczka na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego)
75 1130 12060028915045200003
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 3
Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonać w placówkach Banku PKO SA na nr :
35 1240 6957 0111 0000 0000 0300 lub przelewem na nr rachunku 75 1130 12060028915045200003

Wydziały

I Wydział Cywilny
przewodniczący: Zbigniew Maliszewski
Z-ca przewodniczącego: Jan Buczek
Kierownik sekcji wykonywania orzeczeń: Renata Sagan
kierownik sekretariatu: Katarzyna Urban
Biuro Obsługi Interesanta
tel.: +48 81 464 89 35
Sekretariat
tel.: +48 81 464 87 21
fax: +48 81 464 89 59
email: [email protected]
Sekcja ds. z zakresu postępowania zabepieczającego i egzekucyjnego
tel.: +48 81 464 87 24
Lista sędziów:
SSR Buczek Jan - Z-ca przewodniczącego wydziału
SSR Czuraszkiewicz Anna
SSR Maliszewski Zbigniew - Przewodniczącego wydziału
SSR Oleszko Adam
SSR Ryng Piotr - Wiceprezes
SSR Sagan Renata- Kierwonik sekcji ds. z zakresu postępowania zabepieczającego i egzekucyjnego
SSR Suraj Renata
SSR Agnieszka Piskorska – Wąsala - delegowana do pełnienia czynności Ministerstwie Sprawiedliwości
SSR Wołucka-Ławnikowicz Anna -delegowana do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
SSR Paweł Bucoń
Lista referendarzy:
Kowalik Emil
Smyk Paweł
Piskorek Lidia

II Wydział Karny
przewodniczący: Ewa Pulikowska
Z-ca przewodniczącego: Dorota Wiśniewska
kierownik sekcji wykonania orzeczeń II Wydział Karny: Dorota Wiśniewska
kierownik sekretariatu: Barbara Tucka
kierownik sekretariatu sekcji wykonywania orzeczeń: Urszula Szczepaniak
Biuro Obsługi Interesanta
tel.: +48 81 464 89 37
Sekretariat
tel.: +48 81 464 88 85
fax:+48 81 464 88 86
email: [email protected]
Sekcja Wykonywania Orzeczeń
tel.: +48 81 464 88 95
+48 81 464 88 96
+48 81 464 88 98
+48 81 464 88 90
+48 81 464 88 93
Lista sędziów:
SSR Wróbel Agnieszka
SSR Konecki Janusz - delegowany do pełnienia czynności w Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
SSR Kupczak Dariusz - delegowany do pełnienia czynności w Ministerstwie
Sprawiedliwości
SSR Pulikowska Ewa - Przewodnicząca wydziału
SSR Świdzińska-Kozieł Aneta - delegowana do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
SSR Wiśniewska Dorota - Z-ca przewodniczącego wydziału
SSR Cholewa Beata

III Wydział Karny
przewodniczący: Dorota Saczewa
Z-ca przewodniczącego: Andrzej Skubis
Kierownik sekcji wykonywania orzeczeń: Paweł Tatarczak
kierownik sekretariatu: Anna Proskura
Biuro Obsługi Interesanta tel.: +48 81 464 89 37
Sekretariat
tel.: +48 81 464 87 19
fax: +48 81 464 89 56
email: [email protected]
Sekcja Wykonywania Orzeczeń
tel.:+48 81 464 88 44
Lista sędziów:
SSR Błaszczuk Joanna -delegowana do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
SSR Dominiczak Katarzyna
SSR Jesipowicz Małgorzata
SSR Orłowski Artur
SSR Saczewa Dorota - Przewodnicząca wydziału
SSR Skibiński Piotr - delegowany do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
SSR Skubis Andrzej - Z-ca przewodniczącego wydziału
SSR Tatarczak Paweł - Kierownik sekcji wykonywania orzeczeń

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
przewodniczący: Danuta Żuławska
Z-ca przewodniczącego: Jarosław Kuryłowicz
kierownik sekretariatu: Iwona Watras
Biuro Obsługi Interesanta tel.: +48 81 464 89 36
Sekretariat
tel.: +48 81 464 87 94
+48 81 464 87 95
+48 81 464 87 96
+48 81 464 88 00
+48 81 464 88 01
fax.: +48 81 464 89 54
email: [email protected]
Lista sędziów:
SSR Żuławska Danuta - Przewodniczący wydziału
SSR Robert Świdnicki - delegowany do pełnienia czynności w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim (do czasu zakończenia spraw)
SSR Kuryłowicz Jarosław - Z-ca przewodniczącego wydziału
SSR Bartosz Krotkiewicz - delegowany do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
SSR Bodio Paweł

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący: starszy referendarz sądowy Małgorzata Kanadys
Zastępca Przewodniczącego: referendarz sądowy Anna Zdunek
kierownik: Marzena Gniada
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 15:00
Przyjmowanie wniosków wieczystoksięgowych w godzinach:
poniedziałek godz. 8:00-18:00; wtorek-piątek godz. 8:00-15:00
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przy SR Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku – przyjmowanie interesantów w godzinach :
poniedziałek godz. 8:00-18:00; wtorek-piątek godz. 8:00-15:00
Czytelnia akt ksiąg wieczystych:
poniedziałek-piątek godz. 8:00-15:00
Sekretariat
tel.: +48 81 464 89 13
fax.: +48 81 464 89 16
email: [email protected]
Odpisy tel.: +48 81 464 89 12
Lista referendarzy:
Janowska Małgorzata
Kanadys Małgorzata
Krzewiński Konrad
Szczekala Piotr
Trojak-Moskal Żaneta
Zdunek Anna

VIII Wydział Gospodarczy
przewodniczący: Marek Mielnik
Z-ca przewodniczącego: Zofia Tarkiewicz
kierownik sekretariatu: Agnieszka Borys
Biuro Obsługi Interesanta
tel.: +48 81 464 89 38
Sekretariat
tel. +48 81 464 88 06
fax: +48 81 464 88 05
email: [email protected]
Lista sędziów:
SSR Chylińska-Kurek Joanna
SSR Groszyk Izabela
SSR Ignatowicz-Gładysz Leonarda
SSR Klementowski Michał
SSR Łopuszyński Andrzej - delegowany do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
SSR Mielnik Marek - Przewodniczący wydziału
SSR Suraj Michał
SSR Tarkiewicz Zofia - Z-ca przewodniczącego wydziału
SSR Żuk Artur - delegowany do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości
SSR Robert Wasiewicz
SSR Anna Juchniewicz
Lista asesorów:
ASR Monika Andrzejczak-Zawada
ASR Kamila Sawicka
ASR Aleksandra Klimkowska
ASR Mateusz Półtorak
Lista referendarzy:
Maziarz Paweł
Wrzaszcz Paweł
Pacut Mateusz

VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
Przewodniczący Wydziału: starszy referendarz sądowy Ewa Janik
kierownik sekretariatu: Zofia Józefowicz
Kierownik Sekretariatu
tel.: +48 81 464 87 18
fax.: +48 81 464 87 42
Sekretariat
tel.:
+48 81 464 87 76

+48 81 464 87 77
Biuro podawadcze
tel.: +48 81 464 87 82
email: [email protected]
Lista referendarzy:
Hetmańska Tamara
Janik Ewa
Sarzyńska Anna
Wykaz opłat
pobieranych od wniosków składanych do RZ :
200 złotych – wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów;
100 złotych - wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów;
50 złotych - wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów.
Opłaty za formularze kierowane do Centralnej Informacji:
20 złotych - DW 1;
20 złotych - DW 2;
10 złotych - DW 3;
15 złotych - DW 4.
Konto dochodów:
(wpisy, ogłoszenia, grzywny i koszty karne, zażalenia, opłaty i koszty cywilne, rodzinne, odpisy KRS, taksa komornicza, opłaty notarialne)
72101000551833004143000007
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w lublinie
ul. Chopina 6

IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
przewodniczący: Wysmulska Monika
Z-ca przewodniczącego: Koryl-Oleszko Joanna
kierownik sekretariatu: Monika Sobiech-Misiurek
pok. 502
tel.: +48 81 464 88 02
fax.:+48 81 464 89 64
Biuro Obsługi Interesanta tel.: +48 81 464 89 36
Sekretariaty
pok. 503 tel. +48 81 464 88 03, +48 81 464 88 04
pok. 523 tel. +48 81 464 88 11
pok. 524 tel. +48 81 464 88 12
email: [email protected]
Lista sędziów:
SSR Figaszewska Beata - delegowana do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie
SSR Kister Grzegorz - - delegowany do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
SSR Koryl-Oleszko Joanna - z-ca przewodniczącego
SSR Wysmulska Monika - przewodniczący wydziału
SSR Arciszańska Katarzyna
SSR Małgorzata Kotuła - delegowana do pełnienia czynności w Sądzie Rejonowym w Chełmie (do czasu zakończenia spraw)
SSR Magdalena Studzińska
SSR Katarzyna Sacharuk

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

"dla części miasta Lublin w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy, do al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ
od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk, dla miasta Świdnik oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka i Wysokie"

Źródło

http://lublin-wschod.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?