Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Godziny pracy Punktu Informacyjnego:
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30
Numer Telefonu: 58 32-13-700
NIP: 583-290-14-37 REGON: 220068080

Biura Podawcze Sądu:
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze Wydziału III KW:
-poniedziałek 7:30 - 17:30
-wtorek - piątek 7:30 - 15:00

Punkt Kasowy:
-poniedziałek 8:00 - 17:30
-wtorek - piątek 7:30 - 15:15

Monitor Sądowy i Gospodarczy
Budynek B Sądu Rejonowego
Biuro Podawcze okienko: 14
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: (58) 32-13-799
fax: (58) 32-13-853
e-mail: monitor@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

Czytelnia Akt Krajowego Rejestru Sądowego
Budynek Sądu Rejonowego
Gdańsk – Północ
ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
budynek: B piętro: II, pok. 23
-poniedziałek: 8.00-17.30
-wtorek - piątek: 8.00-15.00
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
budynek: B, piętro: III, pokój: 43
-poniedziałek: 8.00-17.30
-wtorek - piątek: 8.00-15.00


Wydziały

I Wydział Cywilny
Budynek A Sądu Rejonowego piętro: I, pok. A16
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: (58) 32-13-630
fax: (58) 32-13-633
e-mail: w1cyw@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym
Budynek A Sądu Rejonowego piętro:I, pok. A25
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: (58) 32-13-720
fax: (58) 32-13-723
e-mail: w1sekcja@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Budynek A Sądu Rejonowego piętro: I, pok. A35
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: (58) 32-13-430
fax: (58) 32-13-433
e-mail: w2kar@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

III Wydział Ksiąg Wieczystych
Budynek A Sądu Rejonowego piętro: I, pok. B14
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: (58) 32-13-403
(58) 32-13-404
(58) 32-13-748
(58) 32-13-753
(58) 32-13-755
fax: (58) 32-13-757
e-mail: w3kw@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

IV Wydział Gospodarczy
Budynek A Sądu Rejonowego piętro: IV, pok. A82
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: (58) 32-13-490 (rozmowy automatycznie przekierowywane do Punktu Informacyjnego)
fax: (58) 32-13-493
e-mail: w4gosp@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Budynek A Sądu Rejonowego piętro: IV, pok. A79
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: (58) 32-13-480 (rozmowy automatycznie przekierowywane do Punktu Informacyjnego)
fax: (58) 32-13-483
e-mail: w5gosp@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy (sprawy restrukturyzacyjne)
Budynek B Sądu Rejonowego piętro: IV, pok. B59
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: (58) 32-13-860
fax: (58) 32-13-863
e-mail: w6upad@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

VII Wydział KRS
Budynek B Sądu Rejonowego piętro: II, pok. B24
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
telefon:(58) 32-13-785
(58) 32-13-790
(58) 32-13 789
(58) 32-13-796
fax: (58) 32-13-788
e-mail: w7krs@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

>Czytelnia Akt Krajowego Rejestru Sądowego
budynek: B, piętro:II, pok. 23
czynne:
-poniedziałek: 8.00-17.30
-wtorek - piątek: 8.00-15.00
e-mail: czytelnia-7krs@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

VIII Wydział KRS
Budynek B Sądu Rejonowego piętro: III, pok. B48
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: (58) 32-13-835
(58) 32-13-846
(58) 32-13-848
fax: (58) 32-13-838
e-mail: w8krs@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

Czytelnia Akt Krajowego Rejestru Sądowego
budynek: B, piętro: III, pok. 43
czynne:
-poniedziałek 8.00-17.30
-wtorek - piątek: 8.00-15.00
e-mail: czytelnia-8krs@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

IX Wydział Rejestru Zastawów
Budynek A Sądu Rejonowego piętro: I, pok. A25
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
telefon:(58) 32-13-655
(58) 32-13-657
fax: (58) 32-13-658
e-mail: w9rz@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

XI Wydział Karny
Budynek A Sądu Rejonowego piętro: III, pok. A58
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: (58) 32-13-735
fax: (58) 32-13-738
e-mail: w11kar@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

XII Wydział Wykonawczy
Budynek B Sądu Rejonowego piętro: II, pok. B30
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: (58) 32-13-810
fax: (58) 32-13-813
e-mail: w12wyk@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

XIII Wydział Cywilny
Budynek A Sądu Rejonowego piętro: I, pok. A26
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: (58) 32-13-650
fax: (58) 32-13-653
e-mail: w13cyw@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

Sekcja ds.Egzekucyjnych przy XIII Wydziale Cywilnym
Budynek A Sądu Rejonowego pietro: I, pok. A28
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: (58) 32-13-830
fax: (58) 32-13-833
e-mail: w13sekcja@gdansk-polnoc.sr.gov.pl