returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Adres:

ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
Woj. Dolnośląskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

71 748 92 00

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:30-18:00,
wtorek –piątek: 7:30-15:30


Konta bankowe
Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat z tytułu:
- opłat sądowych (koszty, opłaty, grzywny):
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW
Numer rachunku: NBP o/o Wrocław
03 1010 1674 0077 8022 3100 0000 – konto dochodów budżetowych
Dokonując wpłaty należy w tytule przelewu zamieścić:
- sygnaturę sprawy lub numer karty dłużnika, dla wydziałów KRS - nr KRS podmiotu,
- imię i nazwisko, dla wydziałów KRS nazwa podmiotu
- adres.
- zaliczek (na biegłych, tłumaczy, kuratorów, koszty postępowania upadłościowego i innych):
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW
Numer rachunku: NBP o/o Wrocław
40 1010 1674 0077 8013 9800 0000 – konto suma na zlecenie
Zaliczki na koszty postępowania upadłościowego (art. 22a Prawa upadłościowego) i restrukturyzacyjnego (art. 230 Prawa restrukturyzacyjnego) należy uiszczać na konto sum na zlecenie.
- poręczeń i zabezpieczeń majątkowych:
Numer rachunku: BGK o/o Wrocław
72 1130 1017 0021 1001 8290 0004 – konto sum depozytowych
Od 1 stycznia 2015r. wpłaty dotyczące sum depozytowych mogą być dokonywane wyłącznie na rachunek sum depozytowych Ministra Finansów (nie ma możliwości dokonywania wpłat w Punkcie kasowym).
- świadczeń pieniężnych i nawiązek:
Numer rachunku: BGK o/o Wrocław
21 1130 1033 0018 8160 9720 0001 – konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Punkt Kasowy
Dane kontaktowe
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 26, parter

Godziny pracy punktu kasowego:
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek - piątek 7:30-15:30

Wydziały

I Wydział Cywilny
Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 306, piętro III
tel. 71 74 89 055
fax 71 74 89 056
e-mail: [email protected]


II Wydział Karny
Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 312, piętro III
tel. 71 74 89 065
fax 71 74 89 066
e-mail: [email protected]


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 225, piętro II
tel. 71 74 89 075
fax 71 74 89 076
e-mail: [email protected]


IV Wydział Gospodarczy
Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 20
53-630 Wrocław
pok. 204, piętro II
tel. 71 74 89 315
fax 71 74 89 316
e-mail: [email protected]


V Wydział Gospodarczy
Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 20
53-630 Wrocław
pok. 217, piętro II
tel. 71 74 89 325
fax 71 74 89 326
e-mail: [email protected]


VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
pok. 100, piętro I
tel. 71 74 89 215
fax 71 74 89 216
e-mail: [email protected]


VII Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów
Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 20
53-630 Wrocław
pok. 12
tel. 71 74 89 230
fax 71 74 89 231
e-mail: [email protected]


VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
pok. 112, piętro I
tel. 71 74 89 240
fax. 71 74 89 241
e-mail: [email protected]


IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
pok. 102, I Piętro
tel. 71 74 89 250
fax 71 74 89 251
e-mail: [email protected]


XI Wydział Cywilny
Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 325, piętro III
tel. 71 74 89 095
fax 71 74 89 096
e-mail: [email protected]


XII Wydział Karny
Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 308, piętro III
tel. 71 74 89 105
fax 71 74 89 106
e-mail: [email protected]


XIV Wydział Cywilny
Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 303, piętro III
tel. 71 74 89 115
fax 71 74 89 116
e-mail: [email protected]


XV Wydział Gospodarczy
Sekretariat Wydziału
Ul. Poznańska 20
53-630 Wrocław
pok. 208, piętro II
tel. 71 74 89 335
fax fax 71 74 89 336
e-mail: [email protected]

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Psie Pole

Źródło

https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?