Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Godziny urzędowania
Interesanci przyjmowani są w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30, zaś w poniedziałki od 8.30 do 18.00.

Biuro Podawcze

ul. Kocjana 3 parter
czynne jest w dni robocze od 8.30 do 15.30,
poniedziałki od 8.30 do 18.00.

Kasa Sądu

ul. Kocjana 3 parter
czynna jest: od wtorku do piątku od godziny 8.30 do 15.30,
w poniedziałki od 8.30 do 18.00;
przerwa w godz. 12.00 - 12.15.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

ul. Kocjana 3 pok. 15, parter
czynny w dni robocze w godz. 8.30 do 15.30,
w poniedziałki do godz. 18.00.

Biuro Obsługi Interesantów

dalej zwane BOI mieści się w budynku „D” Sądu na parterze w pok. Nr 40 i działa w ramach Oddziału Administracyjnego.

Adres mailowy BOI: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

Telefony do BOI:
tel. 22 328 60 20
tel. 22 328 60 21
tel. 22 328 60 22
fax: 22 328 62 28

Wydziały

I Wydział Cywilny
Telefony kontaktowe:
- Kierownik Sekretariatu (22) 328 64 51
- Sekretariat (22) 328 64 54, (22) 328 64 55
-Przewodniczący I Wydziału Cywilnego:
Paulina Piekarek, ul. Kocjana 3, budynek C, p. 245, 01-473 Warszawa.
-Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego:
Sabina Ziółkowska, ul. Kocjana 3, budynek C, pok. 244, 01-473 Warszawa.
Interesanci: pok 40 - Biuro Obsługi Interesanta.

II Wydział Cywilny
Telefon kontaktowy:
- Kierownik Sekretariatu (22) 328 66 31
-Przewodniczący II Wydziału Cywilnego:
Monika Lipka, ul. Kocjana 3, budynek C, pok. 246, 01-473 Warszawa.
-Kierownik Sekretariatu II Wydziału Cywilnego:
Agata Napiórkowska, ul. Kocjana 3, budynek C, pok. 247, 01-473 Warszawa.
email: anapiorkowska@warszawa-wola.sr.gov.pl
Interesanci przyjmowani są w pok. 40 - Biuro Obsługi Interesanta,

III Wydział Karny
-Kierownik Sekretariatu: 22-328-67-31
Sekretariat III Wydziału Karnego: 22-328-67-34
-Kierownik Sekretariatu Sekcji Postępowania Przygotowawczego: 22-328-67-36
Sekcja Postępowania Przygotowawczego: spp@warszawa-wola.sr.gov.pl
Przewodniczący III Wydziału Karnego:
Katarzyna Zawadzka, budynek C, pok. 348.
-Kierownik Sekretariatu III Wydziału Karnego:
Marlena Lipińska, budynek C, pok. 349.
-Kierownik Sekcji Postępowania Przygotowawczego:
Justyna Cichońska, budynek D, pok. 301.
-Kierownik Sekretariatu Sekcji Postępowania Przygotowawczego:
Agnieszka Księżak, budynek D, pok. 302.
Fax sekretariatu:
22 328 67 32

IV Wydział Karny
Numer kontaktowy do sekretariatu IV Wydziału Karnego: (22) 328 67 83.
Interesanci: pok. 40 - Biuro Obsługi Interesanta.
-Przewodniczący IV Wydziału Karnego:
Rafał Skrzecz, budynek C, pok. 350.
-Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Karnego:
Sylwia Pietrzak, budynek C, pok. 351.
Fax sekretariatu:
22 328 67 82

V Wydział Karny
Numer kontaktowy do sekretariatu V Wydziału Karnego: (22) 328 62 82
Interesanci: pok. 40 - Biuro Obsługi Interesanta.
-Przewodnicząca V Wydziału Karnego:
Ewa Patyra-Ważny, ul. Kocjana 3, budynek A, pok. 213, 01-473 Warszawa.
-Kierownik Sekretariatu V Wydziału Karnego:
Paulina Siewierska, ul. Kocjana 3, budynek A, pok. 214, 01-473 Warszawa.
Fax sekretariatu:
22 328 62 90

VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
Telefon kontaktowy:
-Kierownik Sekretariatu (22) 328 64 71
-Przewodniczący VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
Joanna Gordon-Gutkowska, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pok. 214, budynek D
-Kierownik Sekretariatu VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
Maria Burchardt, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pok. 213, budynek D
Interesanci: pok. 40 - Biuro Obsługi Interesanta.
Adres mailowy BOI: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

VII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Telefon kontaktowy:
-Kierownik Sekretariatu (22) 328 67 87
-Przewodniczący VII Wydziału Wykonywania Orzeczeń:
SSR Karol Kosiński, ul. Kocjana 3, budynek B, pok. 232, 01-473 Warszawa.
-Kierownik Sekretariatu VII Wydziału Wykonywania Orzeczeń:
Ewa Płochocka, ul. Kocjana 3, budynek B, pok. 235, 01-473 Warszawa.
Interesanci: pok. 40 - Biuro Obsługi Interesanta.