Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Godziny urzędowania Sądu poniedziałek -piątek 8:00 – 16.00
W poniedziałki wyznaczone komórki pełnią dyżur w godz. 16.00 – 18.00

Biuro Podawcze (budynek D parter)

poniedziałek: od 8.30 do 18.00
wtorek – piątek: od 8.30 do 15.30

Biuro Obsługi Interesantów
( budynek C parter)
poniedziałek: od 8.30 do 18.00
(ostatni numerek wydawany jest o godz. 17,45 )
wtorek - piątek od 8.30 do 15.30.
(ostatni numerek wydawany jest o godz. 15.25)
telefon: (22) 328 60 30; 328 60 31; 328 60 32
e-mail: boi@srzoliborz.pl

Kasa (budynek D parter)
poniedziałek: od 8.30 do 18.00
wtorek-piątek :od 8.30 do 15.30
przerwa w godzinach: od 12.30 do 12.45

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
( pok. 15 budynek D, parter)
poniedziałek: od 8.30 do 18.00
wtorek – piątek: od 8.30 do 15.30
Telefon: (22) 328 67 42

Czytelnia Akt
(budynek E sala 1047)
poniedziałek: od 9:00 do 18.00
( ostatnia osoba przyjmowana jest o godz. 17:30)
wtorek – piątek: od 8.30 do 15.30
(ostatnia osoba przyjmowana jest o godz. 15:15)
przerwa w godzinach od 14.00 - do14.20
telefon: (22) 328 63 01
e-mail: czytelnia@srzoliborz.pl

Biuro Dowodów Rzeczowych
ul. Kocjana 3 budynek nr 8
telefon/faks (22) 328-63-15Konta Bankowe
Dochody budżetowe ( wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, inne opłaty sądowe)
79 1010 1010 0408 2022 3100 0000 (NBP O/O Warszawa)
Sumy depozytowe ( depozyty sądowe, poręczenia majątkowe, wadia)
Od dnia 1 stycznia 2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego :
PLN : 24 1130 1017 0021 1002 1490 0004
USD : 94 1130 1017 0021 1002 1490 0005
EUR : 78 1130 1017 0021 1002 1490 0002
CHF : 08 1130 1017 0021 1002 1490 0001
GBP : 51 1130 1017 0021 1002 1490 0003
Sumy na zlecenie ( zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, wpłaty na Rejestr Spadkowy itp.)
19 1010 1010 0408 2013 9800 0000 (NBP O/O Warszawa)
Fundusz Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
93 1130 1017 0020 1243 9320 0001 (BGK O/ Warszawa)

Kod: BIC/SWIFT
Depozyty : GOSKPLPW
Dochody /Sumy na zlecenie : NBPLPLPW
IBAN – tworzy się przy dodaniu przed nr rachunku bankowego kodu Polski: „PL”

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko /nazwa firmy,
- wydziału którego wpłata dotyczy,
- sygnatury akt,
- nr karty dłużnika
Uwaga : brak w/w danych może spowodować opóźnienie w przekazaniu Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Opłata skarbowa – zgodnie z treścią Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t. z późn.zm.) należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa ( tel.22 53 37 647 )
Nr rachunku bankowego : 25 1030 1508 0000 0005 5000 2132

Wydziały

I Wydział Cywilny
BOI tel. (22) 328 60 30 do 32
fax: (22) 328 6501

II Wydział Cywilny
BOI tel. (22) 328 60 30 do 32
fax: (22) 328 6772

III Wydział Karny
BOI tel. (22) 328 60 30 do 32
fax: (22) 328 6656

IV Wydział Karny
BOI tel. (22) 328 60 30 do 32
fax: (22) 328 6552

V Wydział Wykonywania Orzeczeń
BOI tel. (22) 328 60 30 do 32
fax: (22) 328 6252

VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
BOI tel. (22) 328 60 30 do 32
fax: (22) 328 6531

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społeczych
BOI tel. (22) 328 60 30 do 32
fax: (22) 328 6602