Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Godziny urzędowania
Poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30
Poniedziałki dyżur do godz. 18:00
Sekretariaty Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:
Godziny urzędowania
Poniedziałek w godzinach 8.00 - 18.00
Wtorek - piątek, w godzinach 8.00 - 15.00
Dziennik Podawczy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:
Godziny urzędowania
Pawilon E, poziom 0.
Poniedziałek w godzinach 8.00 - 18.00
Wtorek - piątek, w godzinach 8.00 - 15.00
Dziennik Podawczy Wydziału VII Gospodarczego Rejestru Zastawów:
Godziny urzędowania
Pawilon K, poziom 3. pokój K-336
Poniedziałek w godzinach 8.00 - 18.00
Wtorek - piątek, w godzinach 8.00 - 15.00
Dziennik Podawczy w Wydziałach XI i XII Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego:
Godziny urzędowania
Wydział XI (pawilon K, poziom 2, pokój K-206)
Poniedziałek w godzinach 8.00 - 18.00
Wtorek - piątek, w godzinach 8.00 - 15.00
Wydział XII (pawilon K, poziom 2, pokój K-213c)
Poniedziałek w godzinach 8.00 - 18.00
Wtorek - piątek, w godzinach 8.00 - 15.00
Kasy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:
● Kasa - pawilon K, poziom 1, pok. K-118
Godziny urzędowania
Poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00,
z przerwami w godz. 12.30 - 12.45 i 14.15 - 14.30,
Od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.00,
z przerwami w godz. 12.30 - 12.45 i 14.15 - 14.30,

NUMERY RACHUNKÓW
Rachunki bankowe Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie:
- Rachunek dochodów budżetowych: 38 1010 1270 0030 7222 3100 0000
(wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny)
- Rachunek wydatków budżetowych: 88 1010 1270 0030 7222 3000 0000
- Rachunek sum na zlecenie: 26 1010 1270 0030 7213 9801 0000
(zaliczki wnoszone na poczet wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów, mediatorów oraz opłaty dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego)
Kwota 5 zł wpłacana w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku tytułem opłaty za zamieszczenie informacji w Krajowym Rejestrze Notarialnym wina zostać wpłacona na rachunek sum na zlecenie 26 1010 1270 0030 7213 9801 0000, a nie na rachunek dochodów budżetowych gdyż powoduje to konieczność przeksięgowywania, co przedłuża postępowanie w sprawach.
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kraków
- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
(nawiązki i świadczenia pieniężne) 93 1130 1150 0012 1246 8820 0001
Kody do przelewów zagranicznych:
IBAN: PL
BIC (SWIFT): NBPLPLPW dla banku NBP
BIC (SWIFT): GOSKPLPW dla banku BGK
BIC (SWIFT): BPHKPLPK dla banku BPH
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kraków
Rachunki sum depozytowych (wadia, poręczenia majątkowe)
Lp.
Waluta
Numer NRB
1.PLN 80 1130 1017 0021 1001 1290 0004
2.USD 53 1130 1017 0021 1001 1290 0005
3.EUR 37 1130 1017 0021 1001 1290 0002
4.CHF 64 1130 1017 0021 1001 1290 0001
5.GBP 10 1130 1017 0021 1001 1290 0003

Wydziały

I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
e-mail: w1c@krakow-sr.sr.gov.pl
Tel. : 12 619 56 22
informacji telefonicznych udziela Biuro Obsługi Interesantów tel. 619- 50-86, 619-57-70
Obszar właściwości : Wykaz ulic.
Przewodniczący Wydziału SSR Grzegorz Kiełbasa
godziny przyjęć stron: czwartki od godziny 12 - 14 po telefonicznym uzgodnieniu
Kierownik Sekretariatu Iwona Pawlicka
Godziny przyjęć stron: Pokój B-123
Poniedziałek od 8.00 -18.00
Wtorek – Piątek od 8.00 – 15.00


II Wydział Karny Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
e-mail: w2k@krakow-sr.sr.gov.pl
Tel. : 12 619 56 41
informacji telefonicznych udziela Biuro Obsługi Interesantów tel. 619- 50-86, 619-57-70
Obszar właściwości : Wykaz ulic.
Przewodniczący Wydziału Sędzia Maciej Pragłowski
godziny przyjęć stron: wtorki od godziny 12.00 - 14.00
Kierownik Sekretariatu Renata Bielak
Godziny przyjęć stron: Pokój B-6
Poniedziałek od 8.00 -18.00
Wtorek – Piątek od 8.00 – 15.00


III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście
w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7
31-542 Kraków
e-mail: w3r@krakow-sr.sr.gov.pl
Tel. : 12 619 63 20
informacji telefonicznych udziela Biuro Obsługi Interesantów tel. 619- 50-86, 619-57-70
Obszar właściwości : Część miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz gminy: Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa
Przewodniczący Wydziału Sędzia Iga Dąbrowska
Przewodniczący Wydziału przyjmuje strony w każdą środę w godzinach od 10.00 do 12.00.
Kierownik Sekretariatu Ewa Rojek
Godziny przyjęć stron : Pokój B-19
Poniedziałek od 8.00 do 18.00
Wtorek – Piątek od 8.00 do 15.00


IV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
Adres do doręczeń: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 KRAKÓW
e-mail: w4g@krakow-sr.sr.gov.pl
Tel. : 12 617 03 26
informacji telefonicznych udziela Biuro Obsługi Interesantów tel. 619- 50-86, 619-57-70
Obszar właściwości : obszaru właściwości sadów rejonowych: w Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce.
Przewodniczący Wydziału SSR Berenika Rusek
Godziny przyjęć stron : każdy czwartek godz.: 9.00-11.00 po telefonicznym uzgodnienieniu
Kierownik Sekretariatu Marek Szczecina
Godziny przyjęć stron : Pokój 813a
Poniedziałek od 8.00 -18.00
Wtorek – Piątek od 8.00 – 15.00


V Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
Adres do doręczeń: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 KRAKÓW
e-mail: w5g@krakow-sr.sr.gov.pl
informacji telefonicznych udziela Biuro Obsługi Interesantów tel. 619- 50-86, 619-57-70
Tel. : 12 617 03 55
Obszar właściwości : obszaru właściwości sadów rejonowych: w Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce.
Przewodniczący Wydziału SSR Małgorzata Kudyk
Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek 8.30 - 10.30
Kierownik Sekretariatu Renata Pabis
Godziny przyjęć stron : Pokój 918
Poniedziałek od 8.00 -18.00
Wtorek – Piątek od 8.00 – 15.00
Prosimy o zamawianie akt do czytania przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.


VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
e-mail: w6c@krakow-sr.sr.gov.pl
Tel. : 12 619 56 28
informacji telefonicznych udziela Biuro Obsługi Interesantów tel. 619- 50-86, 619-57-70
Obszar właściwości : Wykaz ulic. Wykaz Miast i Gmin.
Przewodniczący Wydziału SSR Agnieszka Rutkowska
Kierownik Sekretariatu Ewa Wójcik-Żurek
Godziny przyjęć stron: Pokój B-016
Poniedziałek od 8.00 -18.00
Wtorek – Piątek od 8.00 – 15.00


VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
e-mail: w7g@krakow-sr.sr.gov.pl
Tel. do sekretariatu : 12 619 50 13
Fax do sekretariatu : 12 619 50 18
Obszar właściwości : Woj. Małopolskie, Woj. Świętokrzyskie
Przewodniczący Wydziału St. Referendarz Sądowy Iwona Fryz
Godziny i miejsce przyjęć stron: Pokój K-322
czwartek od 9.00 -11.00
Kierownik Sekretariatu Agnieszka Sułecka
Godziny i miejsce przyjęć stron: Pokój K-330
Poniedziałek od 8.00 -18.00
Wtorek – Piątek od 8.00 – 15.00
Biuro Obsługi Interesantów
Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego
K-118
Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek –piątek: 8.00-15.00
Ekspozytura Centralnej Informacji Zastawów
(wydawanie zaświadczeń, odpisów i informacji z Rejestru Zastawów)
stanowiska 1 i 2
Biuro podawcze
stanowiska 3-6


VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
tel. 12 619 52 08
informacji telefonicznych udziela Biuro Obsługi Interesantów tel. 619- 50-86, 619-57-70
e-mail: w8g@krakow-sr.sr.gov.pl
Obszar właściwości : Cały obszar właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie
Przewodniczący Wydziału Sędzia Janusz Płoch
Kierownik Sekretariatu Ewa Dudzik-Dutka
Godziny przyjęć stron : Pokój K-218
Poniedziałek od 8.00 -18.00
Wtorek – Piątek od 8.00 – 15.00
ZAMAWIANIE AKT
Akta do przeglądania zamawia się z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod numerem telefonu: 12 619-52-08
w godzinach 8.00 -14.30


XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
e-mail: w11krs@krakow-sr.sr.gov.pl
WŁAŚCIWOŚĆ WYDZIAŁU: MIASTO KRAKÓW


XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
e-mail: w12krs@krakow-sr.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja