returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres:

ul. Przy Rondzie 7
31 - 547 Kraków
Woj. Małopolskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

12 286 32 83

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 8:00 do 18:00
wtorek-piątek od 8:00 do 15:00
DZIENNIK PODAWCZY - POK. K-017 (poziom -1)
[email protected]
Dziennik podawczy dla Wydziałów:
I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Ksiąg Wieczystych oraz XII Cywilnego
godziny urzędowania:
poniedziałek od 8.00 do 18.00
wtorek-piątek od 8.00 do 15.00


Rachunek dochodów budżetowych:
30 1010 1270 0030 6922 3100 0000 - NBP O/O Kraków, ul. Basztowa 20
- opłaty sądowe, grzywny, wpisy, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych,
Rachunek sum na zlecenie od 5-11-2015r.:
74 1130 1150 0012 1248 1920 0007 - BGK O/O Kraków, ul. Pilotów 2
- m.in. zaliczki na: biegłych sądowych, kuratorów i tłumaczy przysięgłych
Rachunki depozytów sądowych od 01-01-2015r.:
21 1130 1017 0021 1001 1990 0004 - Bank Gospodarstwa Krajowego /wpłaty w PLN/
91 1130 1017 0021 1001 1990 0005 - Bank Gospodarstwa Krajowego /wpłaty w USD/
75 1130 1017 0021 1001 1990 0002 - Bank Gospodarstwa Krajowego /wpłaty w EUR/
05 1130 1017 0021 1001 1990 0001 - Bank Gospodarstwa Krajowego /wpłaty w CHF/
48 1130 1017 0021 1001 1990 0003 -Bank Gospodarstwa Krajowegwo /wpłaty w GBP/
- wadia, zabezpieczenia, poręczenia majątkowe,
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej:
42 1130 1150 0012 1248 1920 0001 - BGK Oddział Kraków
- nawiązki zasądzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.
Kody do przelewów zagranicznych:
IBAN-PL
BIC (SWIFT) - NBPLPLPW - dla banku NBP
BIC (SWIFT) - GOSKPLPW - dla banku BGK
BIC (SWIFT) - BPHKPLPK - dla banku BPH
Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:
- Imię i nazwisko wpłacającego,
- Nazwa Sądu i Wydziału,
- Dokładną sygnaturę sprawy.
Wpłaty można dokonywać również w kasie Sądu.
Kasa Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie znajduje się w pawilonie K na poziomie 0.
Czynna w godzinach:
pon. 8.00 – 18.00,
wt. – pt. 8.00 – 15.00.
w ostatni roboczy dzień miesiąca kasa sądu czynna jest do godziny 13.30.
Od 1 stycznia 2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych będą realizowane wyłącznie poprzez rachunki bankowe. Nie będzie możliwości dokonywania tych transakcji w kasie sądu.
Od dnia 26 lutego 2018r. wpłaty i wypłaty sum na zlecenie oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej będą realizowane wyłącznie poprzez rachunki bankowe. Nie będzie możliwości dokonywania tych transakcji w kasie Sądu.
ZASTĘPCZA OBSŁUGA KASOWA
Wpłaty gotówkowe można dokonywać w placówkach pośrednika kasowego, którym jest obecnie Bank Pekao S.A. wpisując jako odbiorcę BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, na poniższe rachunki bankowe:
Lp. Treść Numery rachunków wirtualnych, na które dokonywane są wpłaty – gotówkowe Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie
1 Sumy depozytowe w PLN 21 1240 6957 0111 0000 0000 0940
2 Sumy depozytowe w USD 81 1240 6957 0787 0000 0000 0204
3 Sumy depozytowe w EUR 61 1240 6957 0978 0000 0000 0229
4 Sumy depozytowe w GBP 56 1240 6957 0789 0000 0000 0166
5 Sumy depozytowe w CHF 45 1240 6957 0797 0000 0000 0158
6 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 89 1240 6957 0111 0000 0000 1365
7Sumy na zlecenie 71 1240 6957 0111 0000 0000 1689

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału: SSR Piotr Fronc
Z-ca Przewodniczącego: SSR Monika Szczepaniec-Czech
Przyjmowanie stron:
Budynek Główny ul. Przy Rondzie 7 pok. D-38
wtorek w godzinach: 10:00 - 13:00
Kierownik Sekretariatu: Katarzyna Ćwik
Budynek Główny ul. Przy Rondzie 7 pok. D-38
tel./fax 12 619-54-21
Godziny urzędowania:
poniedziałek : 8.00-18.00
wtorek - piątek: 8.00-15.00
Informacje telefonicznie:
Wszelkie informacje o stanie spraw (Biuro Obsługi Interesanta): 12 286 32 83
tel./fax 12 619-54-21
Czytelnia Akt: K-08, pawilon K (niski parter, poziom -1)
Akta można przeglądać wyłącznie w czytelni - pokój K-08, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji przez sekretariat, tel./fax 12 619-54-21.


II Wydział Karny
Przewodniczący: SSR Katarzyna Gładysz-Grzybacz
Z-ca Przewodniczącego: SSR Tomasz Henrych
Przyjmowanie stron:
Nowy pawilon L, ul. Przy Rondzie 7 pok. L-417
środa w godzinach: 11:00 - 14:00
Kierownik Sekretariatu: Żaneta Idzik
Nowy pawilon L, ul. Przy Rondzie 7 pok. L-417
tel. 12 347-15-00
tel. 12 347-15-11
tel. 12 347-15-12
tel. 12 347-15-13
fax 12 347-15-10
Godziny urzędowania:
poniedziałek : 8.00-18.00
wtorek - piątek: 8.00-15.00
Zezwolenia na widzenie wydawane są codziennie od 12.00 do 14.30.


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału: SSR Witold Sobejko
Przyjmowanie stron:
Budynek Główny ul. Przy Rondzie 7 pok. E-443
wtorek w godzinach: 11:00 - 14:00
Kierownik Sekretariatu: Halina Kupiec
Budynek Główny , ul. Przy Rondzie 7 pok. E-443
fax 12 619-50-36
Godziny urzędowania:
poniedziałek : 8.00-18.00
wtorek - piątek: 8.00-15.00


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Adres wydziału:
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Przewodniczący: St. Ref. Michał Puza
pawilon K, pok. K-18
Przyjmuje strony we wtorki od 10.00 do 13.00. - zapisy pod numerem telefonu 12 619 51 52 lub w pokoju K-16
Kierownik sekretariatu: Edyta Motylewicz
pawilon K, pok. K-17
tel./fax.: 12 619 51 56
Przyjmuje strony codziennie od 8.00 do 15.00.
Sekretariat jest czynny w poniedziałki od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00.
INFORMACJA KSIĄG WIECZYSTYCH: tel: 12 619 59 99 (bez możliwości przeglądania akt), w poniedziałki 15.00-18.00 pod numerem tel. 12 619 54 71.


VIII Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący: RS Sebastian Babiński
Przyjmowanie interesantów w środy w godzinach 10:00-14:00
tel. 0-12 389 16 50
Kierownik sekretariatu: Wioletta Sowula
Adres:
Rynek 29
32-043 Skała
tel.: 12 389 16 50, 12 347 22 90
fax: 12 389 16 50
e-mail: [email protected]


XII Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału: SSR Renata Mleczko
Z-ca Przewodniczącego: SSR Magdalena Jasińska
Przyjmowanie stron:
Budynek Główny ul. Przy Rondzie 7 pok. D-35
poniedziałek w godzinach: 10:00 - 13:00
(W dniu 17.09.2018 r. w godzinach. 10.00 - 13.00. Dyżur Przewodniczącego XII Wydziału Cywilnego jest ODWOŁANY)
Kierownik Sekretariatu: Alicja Górecka
Budynek Główny ul. Przy Rondzie 7 pok. D-35
tel./fax 12 619-54-23
Godziny urzędowania:
poniedziałek : 8.00-18.00
wtorek - piątek: 8.00-15.00

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Podgórze

Źródło

https://krakow-podgorze.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?