returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

Adres:

ul. Przy Rondzie 7
31 - 547 Kraków
Woj. Małopolskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

12 619-50-86

GODZINY OTWARCIA
Godziny przyjęć interesantów:
w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00
od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00
Punkty Informacyjne czynne są:
w poniedziałki od godz. 7:45 do godz. 18:00
od wtorku do piątku od godz. 7:45 do godz. 15:30
Dziennik podawczy urzęduje:
w poniedziałek od 8:00 do 18:00
od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00
Czytelnia akt:
Czynna w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00, od wtorku do piątku w godzinach: 8:00 - 15:00. Akta można przeglądać wyłącznie w czytelni - pokój E-217, pawilon E (piętro II) w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, po wcześniejszej telefonicznej lub osobistej rezerwacji w sekretariacie danego Wydziału. - szczegóły kliknij tutaj.
Kasa zlokalizowana w siedzibie sądu ul. Przy Rondzie 7:
Kasa przyjmuje wpłaty i wypłaty:
- od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00
- w ostatni dzień roboczy miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:30
przerwy: pierwsza 11:45 - 12:00, druga 14:00 - 14:15
tel. 12 619-55-13
Kasa zlokalizowana w budynku w Proszowicach przy Wydziale V Ksiąg Wieczystych, ul. Kosynierów 28:
Kasa przyjmuje wpłaty i wypłaty w dni robocze:
- w poniedziałki od godz. 9:00 do godz. 18:00
- od wtorku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00
- w ostatni dzień roboczy miesiąca jest nieczynna
tel. 12 347-37-03 lub 12 386-10-30 wew. 203


Rachunki Bankowe Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
NIP: 676-10-43-368
REGON: 000683654

Rachunek dochodów budżetowych - Narodowy Bank Polski O/O Kraków, ul. Basztowa 20
60 1010 1270 0030 5622 3100 0000
- konto dochodów budżetowych PLN (opłaty, koszty, grzywny)
Rachunek sum na zlecenie - Bank Gospodarstwa Krajowego BGK
90 1130 1150 0012 1247 7620 0007
- konto sum na zlecenie (zaliczki na: biegłych sądowych,
Kuratorów, tłumaczy przysięgłych, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego)
Od dnia 01.01.2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych nie będą realizowane w kasie sądu – jedynie poprzez rachunki bankowe
Rachunki sum depozytowych - Bank Gospodarstwa Krajowego BGK
74 1130 1017 0021 1001 1690 0004
- konto sum depozytowych w walucie PLN
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia,wpłaty na Fundusz Pracy)
47 1130 1017 0021 1001 1690 0005
- konto sum depozytowych w walucie obcej - USD
31 1130 1017 0021 1001 1690 0002
- konto sum depozytowych w walucie obcej - EUR
58 1130 1017 0021 1001 1690 0001
- konto sum depozytowych w walucie obcej - CHF
04 1130 1017 0021 1001 1690 0003
- konto sum depozytowych w walucie obcej - GBP
Rachunek FPPoPP - Bank Gospodarstwa Krajowego BGK
888 1130 1150 0012 1247 7620 0001
- konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na który należy wpłacać nawiązki i świadczenia pieniężne- PLN
W przypadku wpłat dokonywanych przelewem w tytule płatności powinny znajdować się następujące informacje:
- sygnatura sprawy lub strona, przeciwko której toczy się postępowanie,
- imię i nazwisko lub nazwa strony j.w .,
- wydział,
- cel wpła

Wydziały

I Wydział Cywilny
I Wydział Cywilny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
e-mail: [email protected]
Przewodniczący Wydziału: SSR Agnieszka Michalak
Z-ca Przewodniczącego Wydziału: SSR Anna Olszewska-Zaremba
Kierownik Sekretariatu: Małgorzata Jędrychowska
Przewodniczący przyjmuje interesantów w zakresie rozpoznawania skarg i wniosków
w każdą środę w godz. 10.00 – 12.00,
po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjęcia.
fax: 12 619-55-20II Wydział Karny
II Wydział Karny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Komunikat dotyczący Wydziału Karnego
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 3 kwietnia 2017r. siedziba sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie zostanie przeniesiona do pawilonu L połączonego z gmachem głównym sądów przy ul. Przy Rondzie 7 pokój 419.
Godziny urzędowania sekretariatu:
w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 18.00
od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00
Pawilon L, IV Piętro, pokój L-419
Telefon kontaktowy wyłącznie w celu umówienia się do czytelni akt to. (12) 347 13 00, fax: (12) 347 13 10.
Jednocześnie informujemy, że akta spraw do 2 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy/posiedzenia nie mogę być udzielone do czytelni
Wszystkie pisma proszę składać na dzienniku podawczym sądów rejonowych (parter, pawilon E).
Zezwolenia na widzenia wydawane są codziennie w godzinach urzędowania sekretariatu.
Informacja telefoniczna BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
​tel. 12 619-57-70, 12-619-50-86
e-mail: [email protected]
Przewodnicząca Wydziału: SSR Dorota Sośnicka-Gurbiel
Z-ca Przewodniczącej Wydziału: SSR Justyna Dresler-Sewerska
Kierownik sekretariatu: p.o. Kierownika Sekretariatu Daria Toczek-Droździuk
Zastępca Kierownika sekretariatu: Wojciech Gajewski
Przewodnicząca Wydziału przyjmuje interesantów w zakresie rozpoznawania skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 10.00 – 12.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjęcia.III Wydział Rodzinny i Nieletnich
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
e-mail: [email protected]
Przewodnicząca Wydziału: SSR Tatiana Musiałek
Z-ca Przewodniczącej Wydziału:
Kierownik sekretariatu: mgr Agnieszka Marcińczyk
Przewodniczący przyjmuje interesantów w zakresie rozpoznawania skarg i wniosków
w każdą środę w godz. 9.30 – 12.30,
po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjęcia.
fax: 12 619-55-64IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
e-mail: [email protected]
Przewodniczący Wydziału: SSR Marcin Gawron
Z-ca Przewodniczącego Wydziału: SSR Agnieszka Frączak-Dudek
Z-ca Przewodniczącego Wydziału: SSR Justyna Hyra-Wątor
Kierownik sekretariatu: Katarzyna Zymon
Przewodniczący przyjmuje interesantów w zakresie rozpoznawania skarg i wniosków dotyczących pracy sądu w każdy czwartek w godz. 11.00 – 13.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjęcia.
fax: 12 619-55-60 – Sekretariat spraw z zakresu prawa pracy p. IV pok. E-426
fax: 12 619-55-61 – Sekretariat spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych p. IV pok. E-406V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach
ul. Kosynierów 28
32-100 Proszowice
tel. 12 386-10-30
e-mail: [email protected]
Przewodniczący Wydziału: RSR Katarzyna Wysocka-Faustmann
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w zakresie rozpoznawania skarg i wniosków w każdą środę w godz. 10.00 – 13.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjęcia.
Kierownik sekretariatu: mgr inż. Ewa Kwarcińska
Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek od godz.08:00 do 18.00
wtorek - piątek od godz. 8:00 do 15.00
Informacja telefoniczna pod nr tel. (12) 347-37-00, (12) 386-10-30
fax.(12) 347-37-80VIII Wydział Karny
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie uprzejmie informuje, że na mocy §3 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych z dniem 01 stycznia 2017r. w tut. Sądzie działa wyłącznie jeden wydział karny tj. II Wydział Karny rozpoznający sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości naszego sądu, przy czym obszar właściwości pozostaje bez zmian i obejmuje część miasta Krakowa w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta obejmującej dzielnice pomocnicze XIV, XV, XVI, XVII, XVIII oraz gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice i Radziemice.

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta oraz gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice i Radziemice

Źródło

http://www.nowahuta.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?