returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Adres:

ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Woj. Małopolskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

12 619-53-11

Godziny urzędowania:
poniedziałek 7:30 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30
Godziny przyjmowania stron przez sekretariaty:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 15:00
Punkty Informacyjne czynne są:
poniedziałek 7:45 - 18:00
wtorek - piątek 7:45 - 15:30
Godziny otwarcia kasy:
Paw. E 1p. - poniedziałek- piątek 8:00 - 15:00
z przerwami od 11.15 do 11.30 oraz od 13.30 do 13.45
W ostatnim dniu każdego miesiąca kasa Sądu będzie czynna do godziny 13.30.
Godziny otwarcia dziennika podawczego:
Paw. E - parter
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 15:00
Czytelnia akt Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

NUMERY KONT
NBP O/O Kraków, ul. Basztowa 20
Dochody budżetowe - opłaty, grzywny, mandaty
23 1010 1270 0030 3022 3100 0000
Code BIC/SWIFT: NBPLPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL23101012700030302231000000
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w PLN (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
71 1130 1017 0021 1001 1890 0004
Code BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL71113010170021100118900004
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w USD (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
44 1130 1017 0021 1001 1890 0005
Code BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL44113010170021100118900005
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w EUR (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
28 1130 1017 0021 1001 1890 0002
Code BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL28113010170021100118900002
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w CHF (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
55 1130 1017 0021 1001 1890 0001
Code BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL55113010170021100118900001
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w GBP (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
98 1130 1017 0021 1001 1890 0003
Code BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL98113010170021100118900003
BGK Oddział Kraków
Sumy na zlecenie tzw. „zaliczki” (wpłata na wynagrodzenie biegłego, tłumacza, kuratora, opłata dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego)
83 1130 1150 0012 1248 0620 0002
Code BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL83113011500012124806200002
BGK Oddział Kraków
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (FPPoPP)
13 1130 1150 0012 1248 0620 0001
Code BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL13113011500012124806200001
Kasa tut. Sądu przyjmuje tylko wpłaty na konto dochodów budżetowych.

Wydziały

I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7
Obszar właściwości: Wykaz ulic, Wykaz miejscowości
Wiceprezes / Przewodniczący Wydziału - SSR Przemysław Strzelecki
Przyjmowanie stron:
Budynek Główny ul. Przy Rondzie 7 pok. D-136
Przyjmowanie stron po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie pok. D-125 lub telefonicznie 12 619-53-17 lub 12 619-56-06
wtorek w godzinach: 09:30 - 11:30
Kierownik Sekretariatu - Barbara Szafirowska
Budynek Główny ul. Przy Rondzie 7 pok. D-132
tel. 12 619-53-17
fax. 12 619-59-43
Informacje i przyjęcia stron udzielane są w pokoju nr D-125 (I piętro Główny budynek Sądu)
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 8.00-18.00
Wtorek - Piątek: 8.00-15.00
Informacje telefonicznie
tel. 12 619-50-86
tel. 12 619-57-70
fax. 12 619-59-43 lub 12 619-56-06
Czytelnia Akt I Wydziału Cywilnego - pawilon E-217
Chęć zapoznania się z aktami sprawy należy zgłaszać w sekretariacie Wydziału I Cywilnego pok. D-125 (telefon 12- 619-53-17 oraz 12-619-56-06) – z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
Podmiot publikujący SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - KROWODRZY W KRAKOWIE
Autor Marcin Machulak - Kierownik Sekcji Informatycznej 2011-06-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2011-06-08 13:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-08-17 12:05
Stwórz PDF DrukujII Wydział Karny Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7
Przewodniczący Wydziału - SSR Katarzyna Kaczmara
Przyjmowanie stron:
Kraków, ul. Przy Rondzie 7, piętro IV, pok. L-422
środa w godzinach: 10:00 - 12:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie pok. L-401 lub telefonicznie 12 347-14-01, fax: 12 347-14-09
Kierownik Sekretariatu - Bożena Mrozowska
Przyjmowanie stron:
Nowy Budynek ul. Przy Rondzie 7 pok. L-422 oraz referat spraw "K" pok. L-423
Sekretariat oraz Z-ca Kierownika Sekretariatu STREFA OTWARTA pok. L-401
(zamawianie akt do czytelni, referat spraw postępowania przygotowawczego "Kp", odpisy orzeczeń)
tel: 12 347-14-00
fax: 12 347-14-10
Referat spraw o wykroczenie "W" pok. L-528
tel: 12 347-14-02
fax: 12 347-14-08
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 8.00-18.00
Wtorek - Piątek: 8.00-15.00
E-mail: [email protected]
tel: 12 347-14-01
fax: 12 347-14-09
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, który obejmuje dzielnice pomocnicze: IV, V, VI i VII, oraz gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki, Czernichów, Liszki i KrzeszowiceCzytelnia Akt II Wydziału Karnego - pawilon E-217
Chęć zapoznania się z aktami sprawy należy zgłaszać w sekretariacie II Wydziału Karnego pok. L-401 (telefon 12 347-14-00) – z kilku dniowym wyprzedzeniem.
Sekcja Wykonania Orzeczeń
Kierownik Sekcji Wykonania Orzeczeń - SSR Tomasz Mrzygłód
Kierownik Sekretariatu - Teresa Rak
Przyjmowanie stron:
Budynek Biproskór ul. Przy Rondzie 6 pok. 509III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7
Obszar właściwości: Wykaz ulic, Wykaz miejscowości
Przewodniczący Wydziału - SSR Beata Turzańska-Szacoń
Przyjmowanie stron:
Budynek ul. Przy Rondzie 7 pok. E 306
Przyjmowanie stron po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie pok. E 306 lub telefonicznie 12 619-50-31 lub 12 347-35-73
wtorek w godzinach: 10:00 - 12:00
Kierownik Sekretariatu - Ewa Tałach
Przyjmowanie stron:
ul. Przy Rondzie 7 pok. E 306VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice pl. Kulczyckiego 1
Przewodniczący Wydziału - Referendarz Alicja Loranc
Przyjmowanie stron:
Krzeszowice pl. Kulczyckiego 1 pok. 5
poniedziałek 11:00-13:00
Kierownik Sekretariatu - Beata Miłek
Przyjmowanie stron:
Krzeszowice, pl. Kulczyckiego 1 pok. 6VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie
32-070 Czernichów
ul. Sportowa 10
Obszar właściwości: Wykaz miejscowości
Przewodniczący Wydziału - Starszy Referendarz Magdalena Kołodziej
Przyjmowanie stron:
Czernichów ul. Sportowa 10 I piętro pok. 3
poniedziałek - piątek 9:00-13:00
wskazane wcześniejsze umówienie się na spotkanie telefonicznie
w sekretariacie Wydziału 12-256-24-18
Kierownik Sekretariatu - Stanisława Grzęda
Przyjmowanie stron:
Czernichów ul. Sportowa 10 I piętro pok. 2
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 8.00-18.00
Wtorek - Piątek: 8.00-15.00
tel./fax (12) 347-38-16, (12) 256-24-16 - sekretariat
tel./fax (12) 347-38-18, (12) 256-24-18 - odpisy
Czytelnia ksiąg wieczystych: w godzinach urzędowania Wydziału
W przypadku potrzeby przeglądania ksiąg powyżej pięciu ksiąg wieczystych, należy je zamówić telefonicznie w sekretariacie wydziału z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza oraz gmin: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki

Źródło

https://krakow-krowodrza.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?