returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Apelacyjny w Poznaniu

Adres:

ul. Trójpole 21
61-693 Poznań
Woj. Wielkopolskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

(61) 827-45-00

Godziny urzędowania
Biuro Podawcze Sądu:
w poniedziałek od 7:45 do 17:45
od wtorku do piątku od 7:45 do 15:15
Kasa Sądu /pok. 4, tel. 61 827-45-05/:
od poniedziałku do piątku od 7:45 do 9:00 i od 10:00 do15:15
Z dniem 1 stycznia 2017r. opłat sądowych można dokonywać za pomocą uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości platformy e-PŁATNOŚCIotwiera się w nowym oknie
Sekretariaty I Wydział Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w poniedziałek od 7:30 do18:00
od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30
Pozostałe komórki organizacyjne Sądu:
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Prezes Sądu Apelacyjnego
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Apelacyjnego Andrzej Daczyński

Sekretariat:

tel. (61) 827-45-80
faks (61) 822-64-20
e-mail: [email protected]
sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
Wiceprezes Sądu Apelacyjnego
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Apelacyjnego Marek Górecki

Sekretariat:

tel. (61) 827-45-80
faks (61) 822-64-20
e-mail: [email protected]
sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
Dyrektor Sądu Apelacyjnego
Funkcję tę sprawuje Pani Małgorzata Mrówczyńska

Sekretariat:

tel. (61) 827-45-88
faks (61) 827-45-92
e-mail: [email protected]
sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
Zastępca Dyrektora Sądu Apelacyjnego
Funkcję tę sprawuje Pani Anna Postaremczak-Witulska

Sekretariat:

tel. (61) 827-45-88
faks (61) 827-45-92
e-mail: [email protected]
sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Punkt Informacyjny udziela informacji:

w poniedziałek od 8:00 do 18:00
od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00
aktywacja konta w Portalu Informacyjnym codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00
Dane kontaktowe Punktu Informacyjnego:

tel. (61) 827-45-63
fax (61) 827-45-62
e-mail: [email protected]


Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczącym I Wydziału Cywilnego jest Sędzia Sądu Apelacyjnego Krzysztof Józefowicz.

pok. 217
tel. (61) 827-45-36
Zastępcą Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego jest Sędzia Sądu Apelacyjnego Jacek Nowicki.

tel. (61) 827-45-24
Kierownikiem Sekretariatu I Wydziału Cywilnego jest Pani Danuta Wągrowska.

pok. 216
tel. (61) 827-45-36
faks (61) 827-45-32
e-mail: [email protected]
Sekretariat czynny jest w poniedziałek od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

II Wydział Karny
Przewodniczącym II Wydziału Karnego jest Sędzia Sądu Apelacyjnego Przemysław Strach.

pok. 118
tel. (61) 827-45-17
Zastępcą Przewodniczącego II Wydziału Karnego jest Sędzia Sądu Apelacyjnego Urszula Duczmal.

tel. (61) 827-45-75
Kierownikiem Sekretariatu II Wydziału Karnego jest Pani Julita Woźniak.

pok. 117
tel. (61) 827-45-17
faks (61) 827-12-30
e-mail: [email protected]
Sekretariat czynny jest w poniedziałek od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczącym jest Sędzia Sądu Apelacyjnego Dorota Goss - Kokot.

pok. 319
tel. (61) 827-45-59
Zastępcą Przewodniczącego III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest Sędzia Sądu Apelacyjnego Wiesława Stachowiak.

tel. (61) 827-45-49
Kierownikiem Sekretariatu III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest Pani Gabriela Taciak.

pok. 318
tel. (61) 827-45-58
faks (61) 827-12-47
e-mail: [email protected]
Sekretariat czynny jest w poniedziałek od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30
IV Wydział Wizytacji
IV Wydział Wizytacji wykonuje czynności nadzoru nad działalnością administracyjną podległych sadów oraz dotyczących szkolenia pracowników sądów okręgowych i rejonowych. W jego strukturze znajduje się Sekcja Szkolenia.

Przewodniczącym IV Wydziału Wizytacji jest Wiceprezes Sądu Apelacyjnego.

pok. 100
tel. (61) 827-45-79
Kierownikiem Sekretariatu IV Wydziału Wizytacji jest Pani Hanna Graj.

pok. 417
tel. (61) 827-45-77
faks (61) 827-12-31
e-mail: [email protected]
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
W ramach Wydziału funkcjonuje Sekcja Szkoleń

pok. 409
tel. (61) 827-45-69
faks (61) 827-12-46
e-mail: [email protected]

Organ odwoławczy

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawuje nadzór nad

Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sąd Okręgowy w Koninie
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Źródło

https://www.poznan.sa.gov.pl/

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?