returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Apelacyjny w Gdańsku

Adres:

ul. Nowe Ogrody 28/29
80-803 Gdańsk
Woj. Pomorskie

E-mail:

[email protected],


Tel.

(58) 32 38 500

Sąd Apelacyjny w Gdańsku pracuje w dni powszednie w godzinach 7.30 - 15.30.
Interesanci przyjmowani są w:
Biurze Obsługi Interesanta oraz Czytelni Akt:
-poniedziałki w godz. 8:00 – 17:50
-pozostałych dniach - w godz. 8:00 – 15:20
Oddziale Kadr
-poniedziałki w godz. 8:00-18:00, pok. 2.9
-wtorek-piątek 8:00-15:00
Oddziale Administracyjnym
-pierwszy i trzeci poniedziałek w godz. 8:00-18:00, pok. 2.8
-wtorek-piątek w godz. 8:00-15:00
Jednocześnie informuję że, KASA Sądu Apelacyjnego
czynna jest codziennie w godz. 8:00-15:00, w budynku Sądu Apelacyjnego w
Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 7.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Sekretariat Wydziału - pok. 44
tel. (58) 32 38 524, tel./fax: (58) 32 38 518
e-mail: [email protected]
Informacje o toku postępowania udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta tel. (58) 32 38 524.

II Wydział Karny
Sekretariat Wydziału - pok. 127
tel. (58) 32 38 541,
fax: (58) 302 98 25,
fax2: (58) 302 99 62,
e-mail: [email protected]
Informacje o toku postępowania udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta tel. (58) 32 38 541.

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sekretariat Wydziału - pok. 123
tel. (58) 32 38 582, fax (58) 302 98 82
e-mail: [email protected]
Informacje o toku postępowania udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta tel. (58) 32 38 582.

IV Wydział Wizytacji
Sekretariat Wydziału - pok. 200
tel. (58) 32 38 505 lub (58) 32 38 506
e-mail: [email protected]

V Wydział Cywilny
Sekretariat Wydziału – pok. 107
tel. (58) 32 38 524, fax: (58) 32 38 548
e-mail: [email protected]
Informacje o toku postępowania udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta tel. (58) 3238 524.

Organ odwoławczy

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawuje nadzór nad

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Sąd Okręgowy w Elblągu
Sąd Okręgowy w Gdańsku
Sąd Okręgowy w Słupsku
Sąd Okręgowy w Toruniu
Sąd Okręgowy we Włocławku

Źródło

http://www.gdansk.sa.gov.pl/

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?