returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Apelacyjny w Białymstoku

Adres:

ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
Woj. Podlaskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

(85) 743 07 27

Sąd urzęduje w godzinach:
-poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Biuro podawcze jest czynne:
-poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00

Biuro Obsługi Interesantów jest czynne:
-poniedziałek 10.00 – 18.00
-wtorek - piątek 8.00 – 15.00
tel.: (85) 743 07 27

Czytelnia akt jest czynna:
-poniedziałek 9.00 – 18.00
-wtorek - piątek 9.00 – 15.00
tel.: (85) 743 07 26
Interesanci, chcący skorzystać z przeglądania akt sądowych w poniedziałki po godzinie 15.00, winni zamówić je osobiście lub telefonicznie (85 7430-726) wcześniej lub najpóźniej do godziny 14.00 w dany poniedziałek.

Kasa jest czynna:
pok. 121
-poniedziałek – piątek 8.30 - 14.30
(przerwa 12.00-13.00)

Wydziały

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Barbara Basiel pok. 128
tel.: (85) 743 04 52
fax: (85) 743 03 43
e-mail: [email protected]
Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela
Biuro Obsługi Interesanta – (85) 743 07 27

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Beata Zielińska pok. 116
tel.: (85) 743 04 28
fax: (85) 743 06 79
(85) 743 07 23
e-mail: [email protected]
Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela
Biuro Obsługi Interesanta – (85) 743 07 27

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Romualda Stroczkowska pok. 021
tel.: (85) 743 06 91
fax: (85) 743 07 37
e-mail: [email protected]
Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela
Biuro Obsługi Interesanta – (85) 743 07 27

IV Wydział Wizytacji
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Suchocka pok. 319
tel.: (85) 743 03 11
fax: (85) 732 90 01
e-mail: [email protected]

Organ odwoławczy

Sąd Najwyższy w Warszawie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Okręgowy w Białymstoku
Sąd Okręgowy w Łomży
Sąd Okręgowy w Olsztynie
Sąd Okręgowy w Ostrołęce
Sąd Okręgowy w Suwałkach

Źródło

http://bialystok.sa.gov.pl/

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?