Art. 99. 1. Wymagań odbycia aplikacji adwokackiej nie stosuje się do osób,
które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych zajmowały przez okres pięciu
lat stanowisko radcy prawnego w pełnym wymiarze zatrudnienia.
2. Naczelna Rada Adwokacka w porozumieniu z samorządem radcowskim
określa w regulaminie zasady i tryb składania uzupełniającego egzaminu
adwokackiego przez osoby wymienione w ust. 1.

Prawo o adwokaturze art. 99

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze
  • Wejscie w życie 30 września 1982
  • Ost. zmiana ustawy 17 września 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 14 10 2020
Komentarze
Wyszukiwarka