Art. 96. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 13, poz. 96) art. 550 skreśla się.

Prawo o adwokaturze art. 96

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze
  • Wejscie w życie 30 września 1982
  • Ost. zmiana ustawy 17 września 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 22 02 2021

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka