Art. 4.
Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Konstytucja art. 4

Poprzedni

Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.

Nastepny

Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowe...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • Wejscie w życie 17 października 1997
  • Ost. zmiana ustawy 21 października 2009
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 29 11 2017
Komentarze
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Czy ktoś potrafi wyjaśnić znaczenie prawne tej władzy bezpośredniej ? Bezpośrednio znaczy nadrzędnie a jak nadrzędnie znaczy bezpośrednio. No dobrze gdzie znajdują się opisy tej władzy bezpośredniej ? I czy wogóle są jakiekolwiek opisy tej władzy bezpośredniej. Jeżeli nie ma, to znaczy że z mównicy sejmowej można wykopać w dupę każdego dzisiejszego debila bolszewickiego od gadania bull shit i nakazać dla idioty opuścić sejm itd.
uzytkownik ANDRZEJ S LOBROW
18-10-2023

Wyszukiwarka