Art. 30. 
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Konstytucja art. 30

Poprzedni

Art. 29.  Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

Nastepny

Art. 31.  1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 3.  Ogra...

Komentarze

Wyszukiwarka