Art. 28. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspieraniach działalności
innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723) art. 10 ust. 2
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wypłatę premii technologicznych;”.

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej art. 28

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
  • Wejscie w życie 17 lipca 2008
  • Ost. zmiana ustawy 31 marca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 04 03 2021
Komentarze
Wyszukiwarka