Art. 18.
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczy- pospolitej Polskiej.

Konstytucja art. 18

Poprzedni

Art. 17. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach inter...

Nastepny

Art. 19. Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodleglość, zwłaszcza inwalidów wojennych.

Komentarze

Wyszukiwarka