Art. 173. 
Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Konstytucja art. 173

Poprzedni

Art. 172.  1. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo zrzeszania się. 2. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i region...

Nastepny

Art. 174.  Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • Wejscie w życie 17 października 1997
  • Ost. zmiana ustawy 21 października 2009
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 29 11 2017
Komentarze

Wyszukiwarka