Art. 13. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do udzielania
kredytu technologicznego oraz czynności związanych z wykonywaniem umowy
kredytu technologicznego, w tym do ustanawiania zabezpieczeń, stosuje się przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.).
2. Nie narusza tajemnicy bankowej, o której mowa w art. 104 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, udostępnianie przez Bank Gospodarstwa
Krajowego informacji stanowiących tajemnicę bankową, związanych z
przyznawaniem i wypłatą przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii
technologicznej, instytucjom uprawnionym do przeprowadzania kontroli oraz
organom ochrony prawnej uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie
odrębnych przepisów.

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej art. 13

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
  • Wejscie w życie 17 lipca 2008
  • Ost. zmiana ustawy 31 marca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 12 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka