Prokuratura Rejonowa w Siemianowicach Śląskich

Godziny Pracy

W Prokuraturze Rejonowej w Siemianowicach Śląskich interesanci przyjmowani są w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 do 14:00.

Interesanci w sprawach widzeń z osobami tymczasowo aresztowanymi przyjmowani są w kazdy wtorek i czwartek w godz. od 9:00 do 14:00.

Uwagi

Właściwa miejscowo dla