Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu

Godziny Pracy

Prokurator Rejonowy: Jolanta Religa

Przyjmuje interesantów i obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 10:00 do 13:00 - po ich uprzednim zgłoszeniu się w pokoju nr 1 (na parterze).

Zastępca Prokuratora Rejonowego: Magdalena Nowak

Przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. od 10:00 do 13:00 - po ich uprzednim zgłoszeniu się w pokoju nr 1 (na parterze).

Interesanci są przyjmowani przez Prokuratora Rejonowego, Zastępcę Prokuratora Rejonowego lub wyznaczonego prokuratora w każdy poniedziałek od godziny 14:00 do godziny 17:00.

Czas urzędowania Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu od godziny 7:00 do godziny 13:30 oraz od godziny 14:00 do godziny 20:30.

Uwagi