Prokuratura Rejonowa w Rybniku

Godziny Pracy

Godzinami urzędowania w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach i podległych prokuraturach rejonowych w dni robocze są:

- od poniedziałku do piątku godziny 7:30 - 15:30.

W Prokuraturze Rejonowej w Rybniku interesantów przyjmuje się:
- w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 12:00 i od 14:00 do 16:30;
- od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00 i od 11:00 do 15:00.

W jednostkach prokuratury okręgu gliwickiego kierownicy jednostek, ich zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek (za wyjątkiem ustawowo wolnego od pracy), w godzinach od 14:00 do 16:30.

Osoby zainteresowane przyjęciem w sprawie skarg i wniosków powinny z wyprzedzeniem uzgodnić telefonicznie w sekretariacie jednostki termin spotkania oraz podać przedmiot skargi lub wniosku.

Uwagi