Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej

ul. E. Kokota 168, 41-700 Ruda Śląska

pr.ruda@gliwice.po.gov.pl

(32) 788 15 20

Godziny Pracy

Godzinami urzędowania w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach i podległych prokuraturach rejonowych w dni robocze są:

- od poniedziałku do piątku godziny 7:30 - 15:30.

W Prokuraturze Rejonowej w Rudzie Śląskiej interesantów przyjmuje się:
- w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 14:00 i od 15:30 do 16:30;
- od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

W jednostkach prokuratury okręgu gliwickiego kierownicy jednostek, ich zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek (za wyjątkiem ustawowo wolnego od pracy), w godzinach od 14:00 do 16:30.

Osoby zainteresowane przyjęciem w sprawie skarg i wniosków powinny z wyprzedzeniem uzgodnić telefonicznie w sekretariacie jednostki termin spotkania oraz podać przedmiot skargi lub wniosku.

Uwagi

brak

Organ odwoławczy

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach

Właściwa miejscowo dla

- Ruda Śląska

Źródło

https://www.gliwice.po.gov.pl/prokuratury/pr-ruda-slaska

Ostatnia aktualizacja

16-07-2020
Wyszukiwarka