Prokuratura Rejonowa w Raciborzu

Godziny Pracy

Godzinami urzędowania w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach i podległych prokuraturach rejonowych w dni robocze są:

- od poniedziałku do piątku godziny 7:30-15:30.

W Prokuraturze Rejonowej w Raciborzu interesantów przyjmuje się:
- w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 13:00 i od 15:30 do 16:30;
- od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 11:00 i od 13:00 do 15:00.

W jednostkach prokuratury okręgu gliwickiego kierownicy jednostek, ich zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek (za wyjątkiem ustawowo wolnego od pracy), w godzinach od 14:00 do 16:30.

Osoby zainteresowane przyjęciem w sprawie skarg i wniosków powinny z wyprzedzeniem uzgodnić telefonicznie w sekretariacie jednostki termin spotkania oraz podać przedmiot skargi lub wniosku.

Uwagi