Prokuratura Rejonowa w Przeworsku

Godziny Pracy

Godziny urzędowania:
Od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Przyjmowanie interesantów:
Poniedziałek od 9:00 do 16:30, środa od 9:00 do 12:00.

Przyjmowanie interesantów przez Prokuratora Rejonowego w sprawie skarg i wniosków:
Środa od 9:00 do 12:00.

Uwagi