Prokuratura Rejonowa w Przemyślu

Godziny Pracy

Godziny urzędowania:
Od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Przyjmowanie interesantów:
Od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 w poniedziałki od 10:00 do 18:00.

Przyjmowanie interesantów przez Prokuratora Rejonowego w sprawie skarg i wniosków:
Wtorek i czwartek od 10:00 do 12:00.

Uwagi