Prokuratura Rejonowa w Płońsku

Godziny Pracy

Godziny urzędowania jednostki 7:30 - 15:30.

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00, w pozostałe dni robocze (od wtorku do piątku) w godzinach od 7:30 do 15:30.

Prokurator Rejonowy lub jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 16:30, w środy i piątki w godzinach od 14:00 do 15:30.

Uwagi