Prokuratura Rejonowa w Płocku

Godziny Pracy

Godziny urzędowania jednostki 7:30 - 15:30.
Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 18:00, w pozostałe dni robocze (od wtorku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00.
Prokurator Rejonowy lub jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach od 14:00 do 16:30.

Uwagi