Prokuratura Rejonowa w Pińczowie

Godziny Pracy

Rozkład czasu pracy oraz przyjęć interesantów w Prokuraturze Rejonowej w Pińczowie:
Czas urzędowania Prokuratury Rejonowej w Pińczowie od godziny 7:00 do godziny 13:30 oraz od godziny 14:00 do godziny 20:30.

Interesanci przyjmowani są:
- przez Prokuratora Rejonowego w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 9:00 do godziny 12:00, a w pozostałych sprawach w środy i czwartki od godziny 9:00 do godziny 12:00.
- przez Zastępcę Prokuratora Rejonowego w sprawach skarg wniosków we wtorki od godziny 9.00 do godziny 12:00, a w sprawach skarg i wniosków w środy i czwartki od godziny 9:00 do godziny 12:00.

Ponadto interesanci przyjmowani są w poniedziałki od godziny 9:00 do godziny 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Uwagi