Prokuratura Rejonowa w Piasecznie

ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno

Brak danych

(22) 703 79 90

Godziny Pracy

Przyjęcia interesantów:
1. Prokuratorzy i asesorzy w zakresie prowadzonych bądź nadzorowanych postępowań przygotowawczych przyjmują interesantów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia w każdy dzień roboczy w godzinach 10:00 - 15:00 - z wyjątkiem pierwszego i ostatniego dnia miesiąca.
2. Prokurator Rejonowy i Z-ca Prokuratora Rejonowego lub wyznaczony prokurator przyjmują interesantów w poniedziałki robocze - z wyjątkiem pierwszego i ostatniego dnia miesiąca w godzinach 9:00 – 12:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
3. Pracownicy Prokuratury Rejonowej w Piasecznie przyjmują interesantów w zakresie swoich uprawnień w każdy dzień roboczy 9:00 - 15:00 w kolejności zgłaszania się - z wyjątkiem pierwszego i ostatniego dnia miesiąca.
4. Biuro podawcze Prokuratury Rejonowej w Piasecznie przyjmuje interesantów w każdy dzień roboczy w godzinach urzędowania Prokuratury tj. 8:15 - 16:15.

Uwagi

brak

Organ odwoławczy

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Właściwa miejscowo dla

- Góra Kalwaria
- Konstancin-Jeziorna
- Lesznowola
- Piaseczno
- Prażmów

Źródło

http://www.warszawa.po.gov.pl/pl/page/single/section/2/subsection/16/alias/prokuratura_rejonowa_w_piasecznie.html

Ostatnia aktualizacja

17-07-2020
Wyszukiwarka