Prokuratura Rejonowa w Otwocku

Godziny Pracy

Poniedziałek - Piątek 8:15 - 16:15, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Interesanci przyjmowani są przez właściwych prokuratorów i urzędników w dni robocze, w godzinach 9:00 - 15:00.
Prokurator Rejonowy lub Jego Zastępca przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 14:00 i w czwartki od 9:00-11:00.
W poniedziałki interesanci przyjmowani są nadto, w ramach dyżuru w godzinach 16:15 - 18:00, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego przyjęcia.

Uwagi

Źródło

Ostatnia aktualizacja