Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej

Godziny Pracy

W Prokuraturach Rejonowych okręgu ostrołęckiego interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.

Uwagi