Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim

Godziny Pracy

Interesanci są przyjmowani przez Prokuratora Rejonowegowe wtorki od godziny 10:00 do godziny 13:00, a przez Zastępcę Prokuratora Rejonowego w czwartki od godziny 10:00 do 13:00.
Ponadto interesanci są przyjmowani przez prokuratorów referentów poszczególnych spraw od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00, a w poniedziałki w sprawie skarg i wniosków w godzinach 15:45 - 18:00.
Czas urzędowania Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim od godziny 7:00 do godziny 13:30 oraz od godziny 14:00 do godziny 20:30.

Uwagi