Prokuratura Rejonowa w Opatowie

Godziny Pracy

Czas urzędowania Prokuratury Rejonowej w Opatowie od godziny 7:00 do godziny 13:30 oraz od godziny 14:00 do godziny 20:30.

Prokurator Rejonowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki od godziny 9:00 do godziny 15:00.

Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartki od godziny 9:00 do godziny 15:00.

Dodatkowy dyżur prokuratora dyżurnego w każdy poniedziałek od godziny 14:00 do 18:00.

W pozostałych sprawach interesanci przyjmowani są codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 14:00.

Uwagi