Prokuratura Rejonowa w Nidzicy

Godziny Pracy

Godz. urzędowania: 7:30 - 15:30 (interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania)

Prokurator Rejonowy przyjmuje interesantów:
w każdy poniedziałek, w godzinach 13:00 do 15:00;

Prokuratorzy, w sprawach prowadzonych i nadzorowanych postępowań przygotowawczych, przyjmują interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Prokurator dyżurny przyjmuje interesantów, również po godzinach urzędowania:
1. w poniedziałki, w godzinach 15:30 – 18:00,
2. od wtorku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30.

Uwagi