Prokuratura Rejonowa w Mławie

Godziny Pracy

Godziny urzędowania jednostki:
Dni powszednie w godz.: 7:30 - 15:30
Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 18:00, w pozostałe dni robocze (od wtorku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00
Prokurator Rejonowy lub jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00

Uwagi