Prokuratura Rejonowa w Miliczu

Godziny Pracy

Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, a w każdy poniedziałek do godziny 16:30.

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez prokuratora dyżurującego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, a w każdy poniedziałek do godziny 16:30.

Dodatkowo Prokurator Rejonowy i jego Zastępca przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.

Uwagi

Właściwa miejscowo dla