Prokuratura Rejonowa w Mikołowie

Godziny Pracy

Interesanci są przyjmowani w ramach godzin urzędowania Prokuratury Rejonowej w Mikołowie, tj. w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 17:00, oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

W ramach skarg i wniosków Prokurator Rejonowy przyjmuje strony i interesantów we wtorki w godzinach 9:30 do 15.30.

Uwagi