Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie

Godziny Pracy

Godziny urzędowania:
Od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Przyjmowanie interesantów:
od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku.

Przyjmowanie interesantów przez Prokuratora Rejonowego w sprawie skarg i wniosków:
W każdy poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 12:00.

Uwagi