Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim

Godziny Pracy

Godziny urzędowania:
Dni powszednie: 7:30 - 15:30

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Rejonowej od poniedziałku do piątku w czasie urzędowania, w godz. 8:00 - 14:00.

Interesanci przyjmowani są również poza godzinami urzędowania, w każdy poniedziałek od 15:30 - 16:30 przez prokuratorów pełniących dyżur zdarzeniowy według harmonogramu dyżurów określonego odrębnie.

Prokurator Rejonowy przyjmuje interesantów, po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem sekretariatu Prokuratora Rejonowego:
1. w każdy poniedziałek, w godzinach 10:00 do 15:00;
2. we czwartki, w godzinach 8:00 do 15:00;

Uwagi