Prokuratura Rejonowa w Lesku

Godziny Pracy

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

Prokurator Rejonowy oraz jego Zastępca przyjmują interesantów:
w poniedziałek - od godz. 9:00 do 14:00

Pozostali prokuratorzy przyjmują interesantów:
od poniedziałku do piątku - od godz. 8:30 do 14:30

Ponadto interesanci przyjmowani są przez prokuratora dyżurującego lub innego wyznaczonego:
w poniedziałek - od godz. 14:30 do 16:00

Pracownicy sekretariatu przyjmują interesantów:
w poniedziałek - od godz. 9:00 do 16:00
od wtorku do piątku - od godz. 9:00 do 14:30

Uwagi