Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim

Godziny Pracy

Godziny pracy biura prokuratury:
Poniedziałek - Piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

Po godzinach urzędowania w sprawach tego wymagających kontakt służbowy z prokuratorem dyżurującym zapewnia właściwa jednostka Policji.

Interesanci przyjmowani są w dniach powszednich w godzinach od 10:00 do 14:00
Dyżury dla interesantów w każdy poniedziałek do godz. 18:00

Prokurator Rejonowy lub osoba go zastępująca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki od godz. 10:00 do godz. 13:00

Uwagi