Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju

Godziny Pracy

Godzinami urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

W Prokuraturze Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju interesantów przyjmuje się:
W każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 14:00 i od 15:30 do 16:30;
Od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

W jednostkach prokuratury okręgu gliwickiego kierownicy jednostek, ich zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek (za wyjątkiem ustawowo wolnego od pracy), w godzinach od 14:00 do 16:30.

Osoby zainteresowane przyjęciem w sprawie skarg i wniosków powinny z wyprzedzeniem uzgodnić telefonicznie w sekretariacie jednostki termin spotkania oraz podać przedmiot skargi lub wniosku.

Uwagi

Właściwa miejscowo dla