Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim

ul. Żydowska 19, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Brak danych

(22) 350 85 50

Godziny Pracy

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Przyjęcia interesantów:
Prokurator Rejonowy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14:00 - 18:00. Interesanci przyjmowani w kolejności zgłaszania się.

Pracownicy sekretariatów przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00 z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego miesiąca. Interesanci przyjmowani w kolejności zgłaszania się.

Z-ca Prokuratora Rejonowego i Prokuratorzy przyjmują interesantów po uprzednim pisemnym lub telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia.

Uwagi

brak

Organ odwoławczy

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Właściwa miejscowo dla

- Milanówek
- Podkowa Leśna
- Błonie
- Grodzisk Mazowiecki
- Kampinos
- Leszno

Źródło

http://www.warszawa.po.gov.pl/pl/page/single/section/2/subsection/17/alias/prokuratura_rejonowa_w_grodzisku_mazowieckim.html

Ostatnia aktualizacja

19-07-2020
Wyszukiwarka