Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim

Godziny Pracy

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Przyjęcia interesantów:
Prokurator Rejonowy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14:00 - 18:00. Interesanci przyjmowani w kolejności zgłaszania się.

Pracownicy sekretariatów przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00 z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego miesiąca. Interesanci przyjmowani w kolejności zgłaszania się.

Z-ca Prokuratora Rejonowego i Prokuratorzy przyjmują interesantów po uprzednim pisemnym lub telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia.

Uwagi