Prokuratura Rejonowa w Chorzowie

Godziny Pracy

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

W sprawach zarejestrowanych w Prokuraturze Rejonowej w Chorzowie interesantów przyjmują prokurator lub asesor prowadzący albo nadzorujący dane postępowanie, a w razie jego nieobecności prokurator lub asesor, który zgodnie z obowiązującym podziałem czynności służbowych zastępuje nieobecnego. W sprawach nie zarejestrowanych w Prokuraturze Rejonowej w Chorzowie przyjmuje Prokurator Rejonowy, jego zastępcy albo wyznaczony przez nich prokurator lub asesor. Przyjmowanie interesantów w tych sprawach odbywa się w poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 17:00, z tym zastrzeżeniem, że interesantów w sprawach udzielania widzeń z osobami tymczasowo aresztowanymi przyjmuje się w czwartki od godz. 9:00 do 14:00.

Interesantów zgłaszających się do Prokuratury Rejonowej w Chorzowie w ramach dyżuru pełnionego po godzinach urzędowania Prokuratury Rejonowej w Chorzowie przyjmuje pełniący dyżur prokurator lub asesor. Dyżury mają miejsce w poniedziałki od godz. 15:30 do godz. 17:00.

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmują Prokurator Rejonowy albo jego zastępcy w każdy wtorek od godz. 9:00 do godz. 16:00.

Uwagi

Właściwa miejscowo dla