Prokuratura Rejonowa w Busku-Zdroju

Godziny Pracy

Czas urzędowania Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju od godziny 7:00 do godziny 13:30 oraz od 14:00 do godziny 20:30.

Interesanci są przyjmowani przez Prokuratora Rejonowego, Zastępcę Prokuratora Rejonowego lub wyznaczonego prokuratora w każdy poniedziałek od godziny 14:00 do godziny 17:00.

Ponadto interesanci są przyjmowani codzienienne od wtorku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00, a w poniedziałki w godzinach 9:00 -18:00.

Uwagi