Prokuratura Rejonowa w Będzinie

Godziny Pracy

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Interesanci w Prokuraturze Rejonowej w Będzinie przyjmowani są w dni robocze w godz. 8:30 - 14:30, a w poniedziałki do godz. 17:00.

Prokurator Rejonowy lub Z-ca Prokuratora Rejonowego przyjmuje w sprawie skarg i wniosków codziennie, poza dniami wolnymi od pracy i świętami w godz. 8:30 - 11:30 oraz w poniedziałki w godz. 14:30 - 15:30.

Uwagi