Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ

ul. Emilii Plater 12, 10-959 Olsztyn

biuro.podawcze.prols-pn@prokuratura.gov.pl

(89) 767 82 00

Godziny Pracy

Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania w godz. 9:00 - 14:00 w dni robocze przez prokuratorów wyznaczonych do pełnienia dyżuru w danym dniu. Interesantów przyjmuje się według kolejności.

Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego interesantów przyjmuje w godzinach 9:00 - 13:00 w dni robocze, a w innych godzinach po uprzednim umówieniu się telefonicznym.
W każdy poniedziałek roboczy interesantów przyjmuje się też po godzinach urzędowania do godz. 17:30. Interesantów przyjmuje prokurator wyznaczony do pełnienia dyżuru „po godzinach urzędowania” w danym dniu, przy czym jeżeli dyżur w godzinach urzędowania w poniedziałek ma prokurator, który z uwagi na okoliczności o których mowa w § 52 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 roku, poz. 508) nie pełni dyżuru „po godzinach urzędowania”, wtedy wyznaczony jest też do pełnienia dyżuru polegającego na przyjmowaniu interesantów po godzinach urzędowania w godzinach 15:30 - 17:30 w danym dniu.

Uwagi

brak uwag

Organ odwoławczy

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

Właściwa miejscowo dla

osiedla miasta Olsztyn: Dajtki, Grunwaldzkie, Gutkowo, Kortowo, Podgrodzie, Podleśna, Z.Górka, W.Polskiego, Likusy nad J.Długim oraz gminy: Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd

Źródło

https://www.gov.pl/web/po-olsztyn/prokuratura-rejonowa-olsztyn-polnoc

Ostatnia aktualizacja

21-07-2020

Wyszukiwarka